Abra Cadabra - Robbery Remix

[Abra Cadabra:]
[Abra Kadabra:]
Man don’t talk, man rob
Adam konuşma, adam soygun
Run up in the trap like boss weh di money deh food affi nyam
Patronda tuzak gibi koşun.
Yuh, tek weh yuh arm pon deh ‘chete before it get chop
Yuh, tek başına gitmeden önce tek başıma kol pon deh ‘chete
Bumbaclart ya a eediat, ya a eediat, don’t bother try run, yuh
Bir eediat, ya da bir eediat, seni koşmaya çalışma zahmet etme, yuh
Look, man don’t talk, man rob
Bak adam konuşmuyor dostum
Run up in the trap like boss weh di money deh food affi nyam
Patronda tuzak gibi koşun.
Yuh, tek weh yuh arm pon deh ‘chete before it get chop
Yuh, tek başına gitmeden önce tek başıma kol pon deh ‘chete
Bumbaclart ya a eediat, ya a eediat, don’t bother try run
Bir eediat, ya da bir eediat, Bocaaclart deneyin koşmak rahatsız etmeyin


[Krept:]
[Krept:]
Old school, man, heard Jack’s got a box (mad mad mad mad)
Yaşlı okul, adam, duydum Jack’in bir kutusu var (deli deli deli)
Jump out on him like Jack-In-The-Box (mad mad mad mad)
Jack-In-The-Box gibi ona atla (deli deli deli)
Nobody move, man’s jackin’ a box (mad mad mad mad)
Kimse kıpırdamasın, adam bir kutu (çılgın deli)
Anybody move then Jack’s getting boxed (mad mad mad mad)
Herkes taşınıyor, Jack kutlanıyor (deli deli deli)
Watch your tongue, been that nigga since Redrum
Dilini izle, Redrum’dan beri zenci
Said you’ll bust your gun, no one’s dead, suck your mum
Silahını kıracaksın, kimsenin ölmeyeceğini, anneni emeceğini söyledi.
Akh this yute he’s fake, catch this yute with bait
Akh bu yutucuydu, bu yudumu yemle yakala.
Catch this yute in a cinema, wrapped in Views like Drake
Drake gibi manzaralara sarılmış bir sinemada bu yudumu yakala
Fuck that yute, fucked up what, punched up who?
Siktir o lanet, neyi becerdin, kim yumrukladı?
In a rave get a bottle chucked at you
Bir rave sana bir şişe aldım
Fam, that’s what I call duck duck Goose
Fam, ben ördek ördeği dediğim şey bu.
Man’s night riders
Adamın gece binici
Man looking at man’s eye spyers
Adamın göz spyers bakan adam
Man get dark like Mike Myers
Adam Mike Myers gibi karanlık olsun
And I got man that like violence
Ve bende şiddeti severim
Got ten toes, got drive byers
On tane parmağım var, sürüsüzler var
Bop bop, that’s your life minused
Bop bop, hayatın şaşkın
Man’s old school like typewriters
Daktilo gibi adamın eski okulu
So much hoes I fight fires
Çok fazla çapkın yangınlarla savaşırım
Krept is this, Krept is that
Krept, bu Krept.
Krept ain’t buff, Krept is clapped
Krept meraklı değil, Krept alkışlandı
Krept’s got hair, Krept still got plaits
Krept’in saçları var, Krept hala bezleri var.
But I made 100 grand last week plus VAT, safe
Ama geçen hafta 100 bin dolar kazandım.
Don’t act up man know who we are
Kimse davranma, kim olduğumuzu bilme.
Heath on the map, whole ends gone clear
Haritadaki Heath, bütün bitler temizlendi
Come a long way from the feds in the rear
Arkadaki federallerden uzun bir yol katın
Out selling draws, man doing Ikea
Out out draw, Ikea yapan erkek
All these rappers I’ll set alight
Bütün bu rapçiler yanar
All this chatting, I won’t let it slide
Bütün bu sohbet, kaymasına izin vermeyeceğim
You little neek, come collect your wife
Seni küçük neek, karını topla
She LD like 6, 7 times
O LD’yi 6, 7 kere


[Abra Cadabra:]
[Abra Kadabra:]
Man don’t talk, man rob
Adam konuşma, adam soygun
Run up in the trap like boss weh di money deh food affi nyam
Patronda tuzak gibi koşun.
Yuh, tek weh yuh arm pon deh ‘chete before it get chop
Yuh, tek başına gitmeden önce tek başıma kol pon deh ‘chete
Bumbaclart ya a eediat, ya a eediat, don’t bother try run, yuh
Bir eediat, ya da bir eediat, seni koşmaya çalışma zahmet etme, yuh
Look, man don’t talk, man rob
Bak adam konuşmuyor dostum
Run up in the trap like boss weh di money deh food affi nyam
Patronda tuzak gibi koşun.
Yuh, tek weh yuh arm pon deh ‘chete before it get chop
Yuh, tek başına gitmeden önce tek başıma kol pon deh ‘chete
Bumbaclart ya a eediat, ya a eediat, don’t bother try run
Bir eediat, ya da bir eediat, Bocaaclart deneyin koşmak rahatsız etmeyin


[Konan:]
[Konan:]
They turned bad boys yesterday
Dün kötü adamlara döndüler
Pump to your chest like Skepta chain
Skepta zinciri gibi göğsünüze pompalayın
Are you listening? Watch glistening
Dinliyor musun? Parıldama izle
Don’t believe me? Go check the tapes
Bana inanma Git teypleri kontrol et
Case thrown out they ain’t got no proof
Atılan davada kanıtları yok.
Phone up bro, he ain’t got no moves
Kardeşin telefonu yok, hareketleri yok.
Drug came in they ain’t got no food
Uyuşturucu geldi, yiyecekleri yok.
Told him, “I got buj” give him oxo cube
Ona “Buj aldım” diyerek ona okso küpü ver.
Free my cousin and Rocky, I come from the gully
Kuzenimi ve Rocky’yi özgür bırak, ben gully’den geliyorum
What we’ve done for the money, cause my brothers are hungry
Para için ne yaptık, kardeşlerim aç olsun
You better run to your mummy
Annene gitmelisin.
Leave man cut up and bloody, we stuck up the pluggy
Adamı kes ve kanlı bırak, tıkayıcıyı mahvettik.
Don’t get bun up, you’re lucky
Bir şey bulmayın, şanslısınız
Girl give me ucky, they love me
Kız beni ucky, beni seviyorlar
While you was on Bebo, I was doing run ups in Cubby’s
Bebo’dayken, Cubby’lerde koşuyordum
Like fuck being broke that’s painful
Kırgın olmak gibi acı veren
Tryna open the box on the table
Masadaki kutuyu açmayı dene.
Little bit of ink, that’s a minor
Biraz mürekkep, birazcık
We’re taking the food and the lyca
Yiyecekleri ve lyca’yı alıyoruz.
Man’s getting robbed like Chyna
Adam Chyna gibi soyuluyor
When I came out of jail I was stressin’
Hapisten çıktığımda strese giriyordum
A class taught me a lesson
Bir sınıf bana bir ders verdi
Came out the cells starting sellin’
Satmaya başlayan hücreler geldi.
Go get the drop then we get it
Git al, sonra al
Man get ate in the 7
Adam 7’de yedim
10 toes got to stay OP
10 ayak parmakları OP kalmak zorunda
Driving a big ride through Peckham
Peckham ile büyük bir sürüş


[Abra Cadabra:]
[Abra Kadabra:]
Man don’t talk, man rob
Adam konuşma, adam soygun
Run up in the trap like boss weh di money deh food affi nyam
Patronda tuzak gibi koşun.
Yuh, tek weh yuh arm pon deh ‘chete before it get chop
Yuh, tek başına gitmeden önce tek başıma kol pon deh ‘chete
Bumbaclart ya a eediat, ya a eediat, don’t bother try run, yuh
Bir eediat, ya da bir eediat, seni koşmaya çalışma zahmet etme, yuh
Look, man don’t talk, man rob
Bak adam konuşmuyor dostum
Run up in the trap like boss weh di money deh food affi nyam
Patronda tuzak gibi koşun.
Yuh, tek weh yuh arm pon deh ‘chete before it get chop
Yuh, tek başına gitmeden önce tek başıma kol pon deh ‘chete
Bumbaclart ya a eediat, ya a eediat, don’t bother try run
Bir eediat, ya da bir eediat, Bocaaclart deneyin koşmak rahatsız etmeyin


Look, PK Humble phoned man and said he got a movie
Bak, Humble Humble aradı ve bir filmi olduğunu söyledi.
I said, “bro, I don’t want no zenos I ain’t no juvie”
Dedim ki “kardeşim, zenci istemiyorum.
He said, “3 nine bars of the Buju Banton, let’s do this”
“Buju Banton’un 3 dokuz çubuğu, hadi bunu yapalım” dedi.
Me done talk, meet me at the spot down suh, I’ma be there soonish
Benimle konuştum, benimle buluş, ben de orada olacağım.
Some of these olders just loud
Bu yaşlıların bazıları sadece yüksek sesle
Keep talkin’ bout droppin’ man grub
Adam pisliğine bakmaya devam et.
All now I ain’t see loud
Şimdi tüm yüksek sesle göremiyorum
Say like Yung Fume, I kick down doors with the big stick
Yung Fume gibi söyle, ben büyük sopayla kapıları vururum.
Like, where all the big bits now?
Şimdi bütün büyük bitler nerede?
Wah, man don’t really play no games
Wah, adam hiç oyun oynamadı.
I know that ya heard that I duck man down
Biliyorum ki, adamı yendim
Look, big rambizzy pon mi side
Bak, büyük rambizzy pon mi tarafı
Man a tryna tek weh a op boi now
Şimdi bir tryna tek weh bir op boi
Look, Fiddi don’t play no games
Bak, Fiddi oyun yok
Fiddi come clean, Fiddi got loud
Fiddi temiz gelir, Fiddi yüksek sesle
Look, man a keep talking ’bout big man
Bak dostum, büyük adamla konuşmaya devam et
Big man where? Likkle man, sit down
Koca adam nerede? Likkle dostum, otur
Look, man a keep talking ’bout big man
Bak dostum, büyük adamla konuşmaya devam et
My lickle man make man sit down
Lickle adamım adam otursun
I smoke on the weed, I smoke on the ôunto
Ot içerken sigara içiyorum.
I smoke on the lemon, the ammi, the cheese
Limon, ammi ve peynirde sigara içiyorum
I phone up PK Humble, we need a robbery
PK Humble’ı telefon ettim, bir soyguna ihtiyacımız var.
Phone up PK Humble, we need a robbery
PK Humble’ı telefonla, bir soyguna ihtiyacımız var.


Man don’t talk, man rob
Adam konuşma, adam soygun
Run up in the trap like boss weh di money deh food affi nyam
Patronda tuzak gibi koşun.
Yuh, tek weh yuh arm pon deh ‘chete before it get chop
Yuh, tek başına gitmeden önce tek başıma kol pon deh ‘chete
Bumbaclart ya a eediat, ya a eediat, don’t bother try run, yuh
Bir eediat, ya da bir eediat, seni koşmaya çalışma zahmet etme, yuh
Look, man don’t talk, man rob
Bak adam konuşmuyor dostum
Run up in the trap like boss weh di money deh food affi nyam
Patronda tuzak gibi koşun.
Yuh, tek weh yuh arm pon deh ‘chete before it get chop
Yuh, tek başına gitmeden önce tek başıma kol pon deh ‘chete
Bumbaclart ya a eediat, ya a eediat, don’t bother try run
Bir eediat, ya da bir eediat, Bocaaclart deneyin koşmak rahatsız etmeyin

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/abracadabra/robberyremix.html