Abra Cadabra - Robbery Aftermath

[Poppy:]
[Haşhaş:]
Just got your missed call my brother, tell me what’s good
Cevapsız çağrıyı aldım kardeşim, neyin iyi olduğunu söyle
(Wagwan, wagwan, what you tellin’ me-Kush)
(Wagwan, Wagwan, sen bana ne diyorsun?)
I’m lookin’ at all this grub I think we should get out the hood
Ben bütün bu gruba bakıyorum sanırım kaputu çıkarmalıyız
(Ah yeah – Kush).
(Ah evet – Kush).


[Kush:]
[Kush:]
Real good bro, where Legz wheres Abz with the good tho?
Legz’ın Abz ile iyi tanıştığı gerçek iyi kardeşim?


[Poppy:]
[Haşhaş:]
Looks peak let me light up the ounto
Zirveye bakar, ounto’yu yakmamı sağlayın


[Kush:]
[Kush:]
Aight cool let me phone up the ounto
Biraz sakin ol ountoyu aramama izin ver


(Brrr brrr brrr)
(Brrr brrr brrr)


[Kush:]
[Kush:]
Yo Legz where you at
Yo Legz, nerede?
(Wagwan-Legz)
(Wagwan-Legz)
Pops just got to his gaff, phone Abz, see where he at
Pops az önce galasına gitti, Abz’i ara.
I’m gonna skrr out with the strap, phone Abz imma be right back
Kayışla çıkacağım, Abz imma telefona döneceğim
(Aight cool – Legz).
(Serin – Legz).


[Legz:]
[Legz:]
Abz what’s good
Abz iyi olan
(Wagwan where you -Abra Cadabra)
(Wagwan nerede -Abra Cadabra)
I just got to my mums
Annelerime yeni geldim.
(Ah cool – Abra Cadabra)
(Ah cool – Abra Kadabra)
Popz and Kush its pattern hope your not moving dumb
Popz ve Kush onun modelini umursamadığın umarım
(Just cool, just cool – Abra Cadabra)
(Sadece havalı, sadece havalı – Abra Cadabra)
Tell me what’s up.
Bana neyin olduğunu söyle.


[Abra Cadabra:]
[Abra Kadabra:]
Man got racks on racks right now I’m at a Scrum Tums yard
Adam şu anda raflarda raflar var Scrum Tums bahçesinde yaşıyorum
(Pure pattern)
(Saf desen)
Just after Popz signed out, I saw blue lights darg I was gone
Popz imzalandıktan hemen sonra, mavi ışıklar gördüm, gittim darg
(Rassclart)
(Rassclart)


Man had to skrr skrr skrr on the back road darg it was maud
Adam arka yoldaki skrr skrr skrr vardı darg oldu
(You’re moving mad-Legz)
(Çılgın-Legz hareket ediyorsun)
Man had to rev out the car, fire out the car, cut tru the park
Adam arabayı devirmek, arabayı söndürmek, parka tırpanlamak zorunda kaldı.


Tell me what’s happening, wheres Popz, wheres Kush with the hand ting (local)
Bana neler olduğunu anlat, nerede Popz, nerede el ile Kush (yerel)
X5 on the block its a madting (swear)
X5 blokta bir delilik (küfür)
Kush better pray they don’t grab him (he’s good)
Daha iyi dua et, onu yakalamadılar (o iyi)


[Legz:]
[Legz:]
Gonna phone up popz.
Popz’a telefon aç.
Said he’s patterned up the scrub.
Fırçalamayı modellediğini söyledi.
(Say no more)
(Daha fazla konuşma)
Then I need to phone up Kush
O zaman telefona ihtiyacım var.
See if he patterned up the snub (nah man)
Snub’u modelleyip çizmediğini görün (nah adam)
Fuck that conference call, we need to pattern up the stuff
Bu konferans görüşmesini boşver, şeyleri şekillendirmemiz gerek
(Fuck that phone shit man that’s hot man tell the mandem link man I need food – Abra Cadabra) (sure)
(Kahretsin, telefona ihtiyacım var, sıcak adam, mandem bağlantı adamına ihtiyacım var. Abra Cadabra.)


[Kush:]
[Kush:]
In the back of the car
Arabanın arkasında
Me, Legz, Popz, Abz in the passenger
Ben, Legz, Popz, Abz yolcuda
We skr skr to the yard (skrr)
Avluya skr skrr (skrr)
And we kick down doors
Ve kapıları tekmeliyoruz
Ran up to the plug
Fişe kadar koştu
Niggas know we get paid in
Nijeryalı ödeme aldığımızı biliyoruz
Get a lick on the curb
Kaldırıma yalamak
It’s time for new changes
Yeni değişikliklerin zamanı geldi
Fuck boys they be hating
Siktir et çocuklar, nefret ediyorlar
Couldn’t really give a fuck
Gerçekten bir şey veremedim
About you niggas cah were raiding
Senin hakkında niggas cah baskın edildi


[Poppy:]
[Haşhaş:]
No chase, s no cases
Takip yok, dava yok
New papers, new paigons
Yeni kağıtlar, yeni paigons
3 hand tings free Masons
3 el ücretsiz Masonlar
Got the grub stuck in the basement
Bodrumda sıkışmış grubun var.


[Legz:]
[Legz:]
Why the fuck that bitch be screaming?
Neden bu orospu çığlık atıyor?
She must have been dreaming
Hayal kurmuş olmalı
If she thought one of the g’s would’ve beat it
Eğer g’lardan birinin onu yeneceğini düşünürse
Man run up in here for the Phoenix (for the phoenix)
Phoenix için buraya koşan adam (anka kuşu için)
So tek weh yuh self and put down your panty me in da way of a meeting (move)
Öyleyse tek başınaydın ve beni bir toplantıya sok.


[Abra Cadabra:]
[Abra Kadabra:]
Run up in the yard all maud
Bahçede koşun tüm maud
Just cool and sit down
Sadece sakin ol ve otur
I beg you tell me where to find the grub
Yalvarırım, nereden bulacağımı bana söylersin
Any loose chat I’ll be lighting him up
Herhangi bir gevşek sohbet onu aydınlatacağım


[Legz:]
[Legz:]
Kush went what’s up Tell me what your dip on
Kush n’aber gitti Bana ne daldığını söyle
Make sure you have the 4 fizzy popped up
Patlamış 4 gazoz var emin olun
Fi know so we can’t lose a weapon
Fi biliyor, bir silahı kaybedemeyiz.


[Abra Cadabra:]
[Abra Kadabra:]
Now its time for a eat again
Şimdi tekrar bir yemek zamanı
We have to rise up the g’s again
G’leri tekrar yükseltmek zorundayız.
Same routine again
Yine aynı rutin
Booting in doors of the biggest skengs
En büyük skandalların kapılarında önyükleme


[Poppy]
[Haşhaş]
No need to beat the skeng
Skeng’i yenmeye gerek yok
Do the move and leave again
Hareket et ve tekrar git
I got the Peter friend
Peter arkadaşı aldım
Try know I’ll believe in him
Onu inanıyorum biliyorum


[Legz:]
[Legz:]
Yo bros, this is getting addictive (Man love it)
Yoros, bu bağımlılık yapıyor (Adamı seviyorum)
Fuck what the [?]
Ne sikim ne [?]
Stick up man like (give me that)
Adamı salla (bana ver)
Man move vicious until the end of the mission
Adam misyonun sonuna kadar kısır
Can’t have no sympathy for the boy that’s wishing
İsteyen çocuk için hiçbir sempati olamaz


[Kush:]
[Kush:]
Man I just put p’s in the safe
Ben sadece p’yi kasaya koydum
So I’m broke doing road here eat again
Bu yüzden yola çıkıyorum, yine yemek yerim
Big cash gotta rise up the heat again
Büyük paralar tekrar sıcağa yükselmeli
Pop said he got a Peter friend
Pop bir Peter arkadaşı olduğunu söyledi.
Like beat the skeng
Gibi skeng yendi
If you got faith in him
Ona inanırsan
And he’s outrating him
Ve onu dışarıda bırakıyor
We can take him in
Onu içeri alabiliriz
Cah we gotta get the paper in
Cah kağıdı almalıyız.
Yea we gotta get the paper in
Evet, kağıdı almalıyız.

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/abracadabra/robberyaftermath.html