Abra Cadabra - Remember Me

I’ve done road on my lonelies
Lonelies yolum bitti
If it wasn’t for this music, man
Bu müzik olmasaydı, adamım.
I swear they wouldn’t phone me
Yemin ederim bana telefon etmeyecekler
But that’s just how it goes, B
Ama bu nasıl gidiyor, B
I’ve always been around the wise, so I know who’s my co-d
Her zaman bilge olmuştum, o zaman kim olduğumu biliyorum.
They can’t fool me, I swear they can’t stall me
Beni kandıramazlar, yemin ederim ki beni oyalayamazlar
Them pussyboys going down south like Morley’s
Morley gibi güneye gidiyorlar.
All they ever did was just stall me
Tek yaptıklarım beni sadece sarstı.
It’s man crush monday, fell in love when she saw me
Bu adam pazartesi eziyor, beni gördüğünde aşık oldu.
Let’s take a stroll down ganster hill
Haydi ganster tepesinde bir gezintiye çıkalım
Guns and knives is what you see on a ganster’s will
Silah ve bıçaklar bir gansterin iradesinde gördüğünüz şeydir
I can’t wait to the day that I’m soundin’ like nine
Dokuza benzediğim günü bekleyemem.
Sayin’, “I got bare jewels like Stamford hill”
“Stamford tepesi gibi çıplak mücevherlerim var” deyin
My niggas gettin’ that money and still bangin’
Zencilerim o parayı toplayıp hala patlıyor
I hope I be gettin’ this money and still rappin’
Umarım bu parayı alırım ve yine de rappin ‘
Open doors don’t mean nothin’ to me if I’m still trappin’
Açık kapılar, hala tuzağa düştüğümde bana bir şey ifade etmiyor
Do road, do road on my Rambo, there’s no lackin’
Yol yap, benim Rambo’mda yol yap, yok yok.
These niggas sending threats, I don’t give a fuck
Bu niggaz tehdidi gönderiyor, ben umurumda değil
When my daddy left me he didn’t give a fuck
Babam beni terkettiğinde bir bok vermedi
So when I see that certain someone I don’t give a fuck
Bu yüzden birisini vermediğimi gördüğümde
Kidnap a bitch nigga, make him live with us
Bir orospu zenci kaçır, onu bizimle yaşa.
How we living rough, I swear how we living rough
Ne kadar kaba yaşıyoruz, yemin ederim nasıl yaşadığımızı yemin ederim.
That’s why when my niggas hit the belly all they do is floss
İşte bu yüzden niggas karnıma çarptıklarında yaptıkları tek şey diş ipi.
They heard that we be violent, they don’t fuck with us
Şiddetli olduğumuzu duydular, bizimle dalga geçmiyorlar.
Before my Blackbox came I never heard them sayin’
Blackbox’ım gelmeden önce onları hiç duymadım.


“You soon blow Abz, you’re killing all these shows Abz
“Yakında Abz’i uçurursun, bütün bu gösterileri Abz öldürüyorsun
You’re on my Snapchat and my Twitter, bro, you’re known fam”
Sen benim Snapchat’mdasın ve Twitter’ım, kardeşim, biliyorsun ki fam “
But my question is, when the buzz decides to leave will they remember me?
Ama sorum şu ki, buzz gitmeye karar verdiğinde beni hatırlayacak mı?
“You soon blow Abz, you’re killing all these shows Abz
“Yakında Abz’i uçurursun, bütün bu gösterileri Abz öldürüyorsun
You’re on my Snapchat and my Twitter, bro, you’re known fam”
Sen benim Snapchat’mdasın ve Twitter’ım, kardeşim, biliyorsun ki fam “
But my question is, when the buzz decides to leave will they remember me?
Ama sorum şu ki, buzz gitmeye karar verdiğinde beni hatırlayacak mı?


My lifestyle, lately my life’s wild
Benim yaşam tarzım, son zamanlarda hayatım vahşi
Bitches in my DMs move to me, they want the pipe now
DM’lerin içindeki orospular bana taşınıyorlar, şimdi boruyu istiyorlar
Back then the bitches told man to pipe down
O zamanlar orospular adam aşağı boru söyledi
Free YZ, told me, “Abz this is your life now”
Ücretsiz YZ, “Abz bu senin hayatın artık” dedi.
Lost Split, lost Y’z, lost Blacks
Kaybolmuş Kayboldu, Kaybedildi, Siyahları Kaybetti
Lost Daz, man, free my brudda Daz
Kayıp Daz, dostum, özgür brudda Daz
They got the rest of my bros in the can
Geri kalanlarımın yanına koydular.
It’s like they wanna see a crack in the cam
Camda bir çatlak görmek istiyorlar gibi
Free Daz, man, they hit my nigga Daz with a 7
Özgür Daz, adamım, 7 numaralı zenci Daz’ım vuruyorlar
That’s my sole black star from the 7
Bu benim 7’li tek siyah yıldızım.
Feelin’ mad to ride and send a pussy to the heavens
Feelin ‘göklere bir kedi göndermek ve göndermek için deli
Feelin’ mad to ride and teach a pussy boy a lesson
Feelin, bir kedi oğluna bir ders vermeyi öğretir
Night in, night out, me and EMIX on the grind out
Gece, gece dışarı, ben ve EMIX öğütme
Pourin’ out my heart, I need this right now
Kalbimi dök, şimdi buna ihtiyacım var.
It’s looking like my niggas gonna die out
Zencim ölecekmiş gibi görünüyor
I’m tryin’
Ben deniyorum
I wanna see my niggas drivin’ fast cars and nice houses
Niggas’ı hızlı arabaları ve güzel evleri gezdirmek istiyorum
The oldest beef [?] hurts me
En eski sığır eti [?] Beni incitti
Totty’s not number 1 no more, totty’s 30
Totty, sayı 1 değil, totty’s 30
My home’s really crumbling in the mix of all this bullshit
Evim bu saçmalıkların karışımında gerçekten ufalanıyor
Them pussies from the other side stumbled in
Diğer taraftaki pussies tökezledi
I don’t even know these pricks, man, I don’t even know these hoes
Bu serserileri bile bilmiyorum dostum, bu çapaları bile bilmiyorum
Them dickheads are neeks to the roads
Onlar dickheads yollar için neeks
They don’t know how it goes
Nasıl gittiğini bilmiyorlar
What’s the code, bro?
Kod ne dostum?
Blast mans face till his bludclart looks like Frodo
Blast, bludclart’ın Frodo’ya benzemesiyle yüz yüze geldi
I’m on one, it can get sticky in the long run
Bir taneyim, uzun vadede yapışkan olabilir
I hope the love I’m gettin’ is for the long run
Umarım sevdiğim aşk uzun vadedir
If not, I’ll be posted on the block with my long gun
Değilse, uzun silahımla blokta yayınlanacağım
And trust me, my killers them on what I’m on
Ve güven bana, benim katillerimi üzerinde olduğum şey üzerine
Fuck them pussies, they don’t feel me
Siktiklerini pussies, beni hissetmiyorlar
Now the pussy they wan’ wan’ feel me
Şimdi, beni uyandırdılar.
I hope the industry really do feel me
Umarım endüstri gerçekten beni hissettirir
Because everyday there’s a voice in my head screamin’ shit like
Çünkü her gün kafamda bir ses var, çığlık atıyor


“You soon blow Abz, you’re killing all these shows Abz
“Yakında Abz’i uçurursun, bütün bu gösterileri Abz öldürüyorsun
You’re on my Snapchat and my Twitter, bro, you’re known fam”
Sen benim Snapchat’mdasın ve Twitter’ım, kardeşim, biliyorsun ki fam “
But my question is, when the buzz decides to leave will they remember me?
Ama sorum şu ki, buzz gitmeye karar verdiğinde beni hatırlayacak mı?
“You soon blow Abz, you’re killing all these shows Abz
“Yakında Abz’i uçurursun, bütün bu gösterileri Abz öldürüyorsun
You’re on my Snapchat and my Twitter, bro, you’re known fam”
Sen benim Snapchat’mdasın ve Twitter’ım, kardeşim, biliyorsun ki fam “
But my question is, when the buzz decides to leave will they remember me?
Ama sorum şu ki, buzz gitmeye karar verdiğinde beni hatırlayacak mı?


“You soon blow Abz, you’re killing all these shows Abz
“Yakında Abz’i uçurursun, bütün bu gösterileri Abz öldürüyorsun
You’re on my Snapchat and my Twitter, bro, you’re known fam”
Sen benim Snapchat’mdasın ve Twitter’ım, kardeşim, biliyorsun ki fam “
But my question is, when the buzz decides to leave will they remember me?
Ama sorum şu ki, buzz gitmeye karar verdiğinde beni hatırlayacak mı?
“You soon blow Abz, you’re killing all these shows Abz
“Yakında Abz’i uçurursun, bütün bu gösterileri Abz öldürüyorsun
You’re on my Snapchat and my Twitter, bro, you’re known fam”
Sen benim Snapchat’mdasın ve Twitter’ım, kardeşim, biliyorsun ki fam “
But my question is, when the buzz decides to leave will they remember me?
Ama sorum şu ki, buzz gitmeye karar verdiğinde beni hatırlayacak mı?

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/abracadabra/rememberme.html