Abra Cadabra - Nerds (A1 Diss)

Stand tall till I fall
Düşene kadar dik dur
We don’t take no bad up round here, we don’t take no bad up at all
Buralarda hiç tereddüt etmiyoruz, hiç kötü değiliz.
Man pop off de ting then garn, skrr out the car don’t stall
Adam sonra dehing patladı, araba dışarı skrr duraklama
JD chef up a man watch him crawl
JD şef bir adam onu ​​gezinmeye izle
A1 chef up a man watch him crawl
A1 şef bir adam onu ​​gezinmeye izle
You ever see a big man ball?
Hiç büyük bir adam topu gördün mü?
How many times did the mandem active
Mandem aktif kaç kez
Run man out of their ave’s
Adamı ave’sinden çıkar
Duck man down in their estate, man best pray they get to their flats
Arazisinde ördek adam, adamlar en iyilerini dairelerine götürürler.
Duck man down in their estate, man best pray they get to their flats
Arazisinde ördek adam, adamlar en iyilerini dairelerine götürürler.
Any violations, hell man’s throwing up 6 shots with that strap
Herhangi bir ihlal, cehennem adam bu kayışla 6 atış atıyor


Pull up on the 9 then wack him
9’un üzerine çek o zaman.
Dem man dere don’t want no beef, they’re in jail riding voluntary they’re not active
Dem adam, sığır eti istemiyor, gönüllü olarak hapiste bulunuyorlar, aktif değiller.
Pull up in the 4 door wizz with Jiggawiththedipper, that’s savage
Jiggawiththedipper ile 4 kapılı wizzde yukarı çekin, bu vahşi
How can my man beef me when the same squad made my man panic
Adamım panik yaptığımda, adamım bana nasıl davranır?
Pick up, pick up that shoe little faggot
Pick up, o ayakkabını al biraz ibne.
Talk about magic, you dun know already, man’s on making opp boys vanish
Büyü hakkında konuş, zaten bilirsin dostum, adamlar erkekleri ortadan kaldırıyor
My man ain’t active, I swear one time Brad caught him on the mains and splashed him
Adamım aktif değil, bir kez yemin ederim Brad onu ağda yakaladı ve ona sıçradı.
Talk about 9 God, where what world, little pussy just stop with the chatting
9 Tanrı hakkında konuşun, nerede dünya, küçük kedi sadece sohbet ile durmak
I only got one God that I pray to, after I try blast mans back in
Ben sadece dua ettiğim bir tanrım var.
Don’t make me phone JiggaJ
Bana JiggaJ telefonunu yapma.
JiggaJ that’s cutters’R’us you get cheffed
JiggaJ bu kesiciler ‘R’us sen şaşkın
Cutters’R’us you get cheffed
Cutters’R’us cheffed olsun
4door 2door skrr with the skeng
Skeng ile 4door 2door skrr
Like Poppy I ride to the moon and back
Poppy gibi, aya ve arkaya binerim
To the Sun and back to the grave for my friends
Güneşe ve arkadaşlarıma mezarlığa dönüş
The heat Kash got, that’s hot like lava
Isı Kash var, lav gibi sıcak
I make the whole of the pussios pay
Bütün pussios ödemelerini yaparım
Mazza, mazza, mazza, send a man straight to the father
Mazza, mazza, mazza, bir adamı doğrudan babaya gönder.
Hollow tips hit him up, leave him holey
İçi boş ipuçları ona vurur, onu holey bırak
Now he see-through like water
Şimdi su gibi görüyor
Ounto to the world and back
Ounto dünyaya ve geri
Right now, we the youngest savages in charge, taking no chat
Şu anda, en genç vahşiler bizler, sohbet etmeden
Still screaming free Daz
Hala özgür Daz çığlık atıyor


Stand tall till I fall
Düşene kadar dik dur
We don’t take no bad up round here, we don’t take no bad up at all
Buralarda hiç tereddüt etmiyoruz, hiç kötü değiliz.
Man pop off de ting then garn, skrr out the car don’t stall
Adam sonra dehing patladı, araba dışarı skrr duraklama
JD chef up a man watch him crawl
JD şef bir adam onu ​​gezinmeye izle
A1 chef up a man watch him crawl
A1 şef bir adam onu ​​gezinmeye izle
You ever see a big man ball?
Hiç büyük bir adam topu gördün mü?
How many times did the mandem active
Mandem aktif kaç kez
Run man out of their ave’s
Adamı ave’sinden çıkar
Duck man down in their estate, man best pray they get to their flats
Arazisinde ördek adam, adamlar en iyilerini dairelerine götürürler.
Duck man down in their estate, man best pray they get to their flats
Arazisinde ördek adam, adamlar en iyilerini dairelerine götürürler.
Any violations, hell man’s throwing up 6 shots with that strap
Herhangi bir ihlal, cehennem adam bu kayışla 6 atış atıyor
Stand tall till I fall
Düşene kadar dik dur
We don’t take no bad up round here, we don’t take no bad up at all
Buralarda hiç tereddüt etmiyoruz, hiç kötü değiliz.
Man pop off de ting then garn, skrr out the car don’t stall
Adam sonra dehing patladı, araba dışarı skrr duraklama
JD chef up a man watch him crawl
JD şef bir adam onu ​​gezinmeye izle
A1 chef up a man watch him crawl
A1 şef bir adam onu ​​gezinmeye izle
You ever see a big man ball?
Hiç büyük bir adam topu gördün mü?

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/abracadabra/nerdsa1diss.html