Abra Cadabra - My Hood

This world, in this world
Bu dünya, bu dünyada
Back out your gun, don’t stall
Silahını geri çek, duraklama
This world, in this world
Bu dünya, bu dünyada
Back out your gun, don’t stall
Silahını geri çek, duraklama
I been locking down knots on my way to get the food
Yemekleri almak için yol boyunca knot kilitledim
When it comes to the beef, yeah mi dun talkin’
Sığır eti söz konusu olduğunda, evet mi konuşuyorsun?


[Abra Cadabra:]
[Abra Kadabra:]
Still posted on the block with my bros and my jewels
Yine de bloğumda ve mücevherlerimdeki blokta yayınlandı
Yeah, I’m certi in my hood
Evet, kaportamda sertifika sahibiyim
If I ain’t got my tool and my bro got my tool, I’m cool
Aracım yok ve kardeşim aracımı aldıysa, ben iyiyim
Yeah, I’m certi in my hood
Evet, kaportamda sertifika sahibiyim
17 to the death, fuck the opps til the end, I’m here
17 ölüme, sonuna kadar lanet olsun, ben burdayım
Yeah, I’m certi in my hood
Evet, kaportamda sertifika sahibiyim
I could never be a gem, I been around from then, I swear
Asla bir mücevher olamam, o zamandan beri bulundum, yemin ederim
Yeah, I’m certi in my hood
Evet, kaportamda sertifika sahibiyim


[Sneakbo:]
[Sneakbo:]
I’ve come a long way from a pushbike
Pushbike’dan uzun bir yol katettim
Blacked out hoodie, I’m a hood guy (Brixton)
Kapüşonlu, ben bir kukuletalı adamım (Brixton)
Gas Gang, I was like Suge Knight (Gas)
Gas Gang, Suge Knight gibiydim (Gaz)
Now I live it up, every month, book flights
Şimdi her ay yaşıyorum, kitap uçuşları
I don’t wanna be broke so I work hard
Ben kırılmak istemiyorum bu yüzden çok çalışıyorum
Real game, you could tell by my war scars
Gerçek oyun, savaş izlerimle söyleyebilirsin
Oh lord, thank God that I got far (God)
Aman tanrım, şükürler olsun ki çok uzağım var
Couple of my real niggas in the graveyard
Mezarlıkta benim gerçek zenci birkaç
Fam, I never gave a fuck from a young buck
Fam, genç bir papağandan hiç almadım.
Hard tops, I was rolling, two guns up
Sert üstler, yuvarlanıyordum, iki silah
Shit’s changed, I don’t really wanna bust shots (bust)
Shit değişti, gerçekten çekim yapmak istemiyorum (büst)
Money got me acting calm, man’s gwopped up (gwop)
Para bana sakin davranıyor, adam gwopped (gwop)
That’s right man I started with a pound, then I made a bill
Bu doğru bir kilolukla başladım, sonra bir fatura yaptım
Started on the block, now I’m living in the hills
Blokta başladı, şimdi tepelerde yaşıyorum
Started on pushbikes, now it’s chrome wheels
Pushbiklerde başladı, şimdi krom jantlar
Fam I started from the bottom I was really in the field (that’s right)
Fam alttan başladım gerçekten alanındaydım (bu doğru)


Still posted on the block with my bros and my jewels
Yine de bloğumda ve mücevherlerimdeki blokta yayınlandı
Yeah, I’m certi in my hood
Evet, kaportamda sertifika sahibiyim
If I ain’t got my tool and my bro got my tool, I’m cool
Aracım yok ve kardeşim aracımı aldıysa, ben iyiyim
Yeah, I’m certi in my hood
Evet, kaportamda sertifika sahibiyim
17 to the death, fuck the opps til the end, I’m here
17 ölüme, sonuna kadar lanet olsun, ben burdayım
Yeah, I’m certi in my hood
Evet, kaportamda sertifika sahibiyim
I could never be a gem, I been about from then, I swear
Asla bir mücevher olamazdım, o zamandan beri bulundum, yemin ederim
Yeah, I’m certi in my hood
Evet, kaportamda sertifika sahibiyim


[Abra Cadabra:]
[Abra Kadabra:]
Still up in my hood, my bro say it ain’t healthy
Hala kapağımda, kardeşim sağlıklı olmadığını söylüyor.
Nigga, I ain’t rich, I ain’t wealthy
Zenci, zengin değilim, zengin değilim
Even if I was rich, this the hood that birthed me
Zengin olsam bile, bu beni doğuran kaput
Course leaving all this behind would burn me
Bütün bunları geride bırakan kurs beni yakardı
Sometimes I do love the action
Bazen aksiyona bayılırım
Push my bloodclart rams in a pagan acting
Bir pagan oyunculuğumda kancıklarımı fırlat
Movies, doors getting slapped in
Filmler, kapılar tokat attı
Rob man’s cousins and uncles, they know that I planned this
Rob adamın kuzenleri ve amcaları, bunu planladığımı biliyorlar.


If it’s war, then it’s war
Eğer savaşsa, o zaman savaştır.
Back out your gun, don’t stall
Silahını geri çek, duraklama
I been locking down knots on my way to get the food
Yemekleri almak için yol boyunca knot kilitledim
When it comes to the beef, yeah mi dun talkin’
Sığır eti söz konusu olduğunda, evet mi konuşuyorsun?
Boy raised on the North side
Kuzey tarafında yükselen çocuk
Yeah he need to hit the niggas with a clothesline
Evet, niggas’ı bir çamaşır ipi ile vurmalı
My bros got my back in the hood man
Köşelerim arkada davlumbazda
Yeah I’m certi in my hood
Evet, kaportamda sertifika sahibiyim


Still posted on the block with my bros and my jewels
Yine de bloğumda ve mücevherlerimdeki blokta yayınlandı
Yeah, I’m certi in my hood
Evet, kaportamda sertifika sahibiyim
If I ain’t got my tool and my bro got my tool, I’m cool
Aracım yok ve kardeşim aracımı aldıysa, ben iyiyim
Yeah, I’m certi in my hood
Evet, kaportamda sertifika sahibiyim
17 to the death, fuck the opps til the end, I’m here
17 ölüme, sonuna kadar lanet olsun, ben burdayım
Yeah, I’m certi in my hood
Evet, kaportamda sertifika sahibiyim
I could never be a gem, I been around from then, I swear
Asla bir mücevher olamam, o zamandan beri bulundum, yemin ederim
Yeah, I’m certi in my hood
Evet, kaportamda sertifika sahibiyim


[Abra Cadabra & Sneakbo:]
[Abra Cadabra ve Sneakbo:]
Send a message to these pricks, I’m coming
Bu iğnelere mesaj yolla, geliyorum
Keep running, don’t lack, oi Sneaks, touch a button
Koşmaya devam et, yok yok, Sneaks, bir düğmeye bas.
Abz coming, niggas better start running
Abz geliyor, niggas daha iyi koşmaya başla
Used to run up in your trap like “Boss, gimme something”
Tuzakta koşarken, “Patron, bir şeyler ver”
Gimme something, are you buzzing on the tucking
Bana bir şey ver, tıkanıklıktan vızıldaıyor musun?
I remember them days man were shelling down shows
Onları hatırlıyorum adamım gösterileri bombardımanı
I remember them days I was broke
Onları hatırlıyorum günler kırıldı
I remember them days for my Gs, free Smoke
Gs’lerim için günlerini hatırlıyorum, bedava duman


Still posted on the block with my bros and my jewels
Yine de bloğumda ve mücevherlerimdeki blokta yayınlandı
Yeah, I’m certi in my hood
Evet, kaportamda sertifika sahibiyim
If I ain’t got my tool and my bro got my tool, I’m cool
Aracım yok ve kardeşim aracımı aldıysa, ben iyiyim
Yeah, I’m certi in my hood
Evet, kaportamda sertifika sahibiyim
17 to the death, fuck the opps til the end, I’m here
17 ölüme, sonuna kadar lanet olsun, ben burdayım
Yeah, I’m certi in my hood
Evet, kaportamda sertifika sahibiyim
I could never be a gem, I been around from then, I swear
Asla bir mücevher olamam, o zamandan beri bulundum, yemin ederim
Yeah, I’m certi in my hood
Evet, kaportamda sertifika sahibiyim
Still posted on the block with my bros and my jewels
Yine de bloğumda ve mücevherlerimdeki blokta yayınlandı
Yeah, I’m certi in my hood
Evet, kaportamda sertifika sahibiyim
If I ain’t got my tool and my bro got my tool, I’m cool
Aracım yok ve kardeşim aracımı aldıysa, ben iyiyim
Yeah, I’m certi in my hood
Evet, kaportamda sertifika sahibiyim
17 to the death, fuck the opps til the end, I’m here
17 ölüme, sonuna kadar lanet olsun, ben burdayım
Yeah, I’m certi in my hood
Evet, kaportamda sertifika sahibiyim
I could never be a gem, I been around from then, I swear
Asla bir mücevher olamam, o zamandan beri bulundum, yemin ederim
Yeah, I’m certi in my hood
Evet, kaportamda sertifika sahibiyim

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/abracadabra/myhood.html