Abra Cadabra - Art Of War

Sho (gang)
Sho (çete)
Problem
Sorun
17 to the world (until it’s fucked)
17 dünyaya (sikişene kadar)
And back (fuck the other side)
Ve geri (diğer tarafa lanet)
Gang
Çete


MKThePlug
MKThePlug


What, you think you’re bad now?
Ne, şimdi kötü olduğunu mu düşünüyorsun?
Like how many times did the mandem pull up on volts?
Mandem voltları kaç kez çekti?
See niggas get splashed down (How many man?)
Niggas’ın sıçramasına bakın (Kaç adam?)
Like how many man got stamped out?
Kaç adam damgalanmış gibi?
Huh? I don’t wanna hear these guys, they just talking wass
Ha? Bu adamları duymak istemiyorum, sadece konuşuyorlar
They’re just talking gas, they’re just talking nuff’
Sadece gaz konuşuyorlar, sadece konuşuyorlar.


Beg you shut your mouth, you’re not bad, blud
Kes sesini kes, sen kötü değilsin, blud
Shut your mouth, you’re not bad, blud
Kapa çeneni, sen kötü değilsin, blud
Nuff’ of them pussios gassed up
Nuff ‘onlardan pussios gazlandı
I don’t live in the hills, so don’t act up
Tepelerde yaşamıyorum, o yüzden harekete geçme
I’m still in the field, you’ll get mashed up
Hala tarladayım, püre olacaksın
Ay what’s that?
Ay bu nedir?
Ay what’s that?
Ay bu nedir?
You’re backing out, you best back up
Geri çekiliyorsun, en iyisi geri çekilsin
Chop up an old school fella
Eski bir okul çello doğramak
No expense but this is the art of war
Harcama yok ama bu savaş sanatı
You’re not bad, blud
Kötü değilsin, blud
Shut your mouth, you’re not bad, blud
Kapa çeneni, sen kötü değilsin, blud
Nuff’ of them pussios gassed up
Nuff ‘onlardan pussios gazlandı
I don’t live in the hills, so don’t act up
Tepelerde yaşamıyorum, o yüzden harekete geçme
I’m still in the field, you’ll get mashed up
Hala tarladayım, püre olacaksın
Ay what’s that?
Ay bu nedir?
Ay what’s that?
Ay bu nedir?
You’re backing out, you best back up
Geri çekiliyorsun, en iyisi geri çekilsin
Chop up an old school friend
Eski bir okul arkadaşını doğramak
No expense but this is the art of war
Harcama yok ama bu savaş sanatı


I’ve had nuff of them pussios from them sides
Onlardan nefesini ben onlardan aldım
And nuff of them pussios ain’t on smoke
Ve onların neşesi pussios dumanda değil.
Creep ’round there ten toes
Orada on tane ayak tırnağı
Fill up a bushweed deep with holes
Burçları derin bir şekilde doldurun
4-door skrr with Jigga
Jigga ile 4 kapılı skrr
No time for fuckboy sliding
Boktan kayan süre yok
Me and K1 with dippers and sixers
Damperli ve altılı olan Ben ve K1
No wonder the fuckboys hiding
Merak etme, sikikleri saklanıyor
Man know what I’m screaming
Adam ne çığlık attığımı biliyorum
“Pussies, 22k to the world and back”
“Pussies, dünyaya ve geri 22k”
Anything green get bun
Yeşil olsun topuz
Man know what I’m on, that’s gang
Adam ne olduğumu biliyor, bu çete
17 to the world and back to the grave, I don’t wanna hear no chat
17 dünyaya ve mezarlığa geri döndüğümde, hiç sohbet duymak istemiyorum
Heard a couple olders screaming that they on me
Bir kaç yaşlıyı duydum ki üzerimde
Still on the block with my Rambz
Hala benim Rambz ile blokta
War them want? A war them want, my darg?
Onlara istediğin savaşı mı? İstedikleri savaş mı, kahretsin?
Aim at the pussy and bark it
Kedi hedef ve havla
Hit up the, hit up the bludclart target
Vur, bludclart hedefini vur
They screaming that we soft when your brother got drenched
Kardeşin ağladığında yumuşadığımızı söylüyorlar.
Samurai swords and flickies stretching the asthma pump to his head
Samuray kılıçları ve astım pompasını kafasına doğru süren flickies
Left in the bush that yute cah he dead
O öldü cah o çalıların içinde kaldı
Opps try come to the food shop
Opps yemek dükkanına gelmeyi dene
Duck them down with no borer cause
Onları daha sıkıcı bir neden olmadan çömel
Cause there’s a likkle twist to this warring stuff
Çünkü bu savaşan şeylere bir benzerlik var.
Them man there fans, they’re not warring us
Orada adamlar var, bizi savaşmıyorlar.
Most of these dickheads try beef T
Bu dickhead’lerin çoğu sığır eti deneyin
Now they haffi all hold corn
Şimdi bütün mısır tutuyorlar
Watch them dissolve like sugar in tea
Çaydaki şekeri eritin
Boom!
Boom!


What, you think you’re bad now?
Ne, şimdi kötü olduğunu mu düşünüyorsun?
Like how many times did the mandem pull up on Voss?
Mandem Voss’a kaç kez geldi?
See you niggas get splashed down
Niggas’ın sıçraması için görüşürüz.
Like how many man got stamped out?
Kaç adam damgalanmış gibi?
Huh? I don’t wanna hear these guys, they just talking wass
Ha? Bu adamları duymak istemiyorum, sadece konuşuyorlar
They’re just talking gas, they’re just talking nuff’
Sadece gaz konuşuyorlar, sadece konuşuyorlar.


Beg you shut your mouth, you’re not bad, blud
Kes sesini kes, sen kötü değilsin, blud
Shut your mouth, you’re not bad, blud
Kapa çeneni, sen kötü değilsin, blud
Nuff’ of them pussios gassed up
Nuff ‘onlardan pussios gazlandı
I don’t live in the hills, so don’t act up
Tepelerde yaşamıyorum, o yüzden harekete geçme
I’m still in the field, you’ll get mashed up
Hala tarladayım, püre olacaksın
Ay what’s that, ay what’s that?
Ay bu ne, Ay bu nedir?
You’re backing out, you best back up
Geri çekiliyorsun, en iyisi geri çekilsin
Chop up an old school fella
Eski bir okul çello doğramak
No expense but this is the art of war
Harcama yok ama bu savaş sanatı
Bad, blud
Kötü, blud
Shut your mouth, you’re not bad, blud
Kapa çeneni, sen kötü değilsin, blud
Nuff’ of them pussios gassed up
Nuff ‘onlardan pussios gazlandı
I don’t live in the hills, so don’t act up
Tepelerde yaşamıyorum, o yüzden harekete geçme
I’m still in the field, you’ll get mashed up
Hala tarladayım, püre olacaksın
Ay what’s that, ay what’s that?
Ay bu ne, Ay bu nedir?
You’re backing out, you best back up
Geri çekiliyorsun, en iyisi geri çekilsin
Chop up an old school fella
Eski bir okul çello doğramak
No expense but this is the art of war
Harcama yok ama bu savaş sanatı

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/abracadabra/artofwar.html