Aborted - Your Entitlement Means Nothing

Erratic rodent, arrogant nephilim
Düzensiz kemirgen, kibirli nephilim
Worthless piece of shit, you are but crud to me
Berbat bir bok parçası, sen benim için harikasın.
Through life you merely slither, like the serpent you are
Hayat boyunca sadece sürtük, yılan gibi
Manipulating parasite, I can see right through your lies
Paraziti manipüle ederek, yalanların arasından doğruyu görebiliyorum.
Bullshit runs off your tongue like spit
Saçmalık dilini tükürmek gibi tükürüyor
No scrutiny spared from your imperious deceit
Sahte hileden hiçbir inceleme yapılmadı.
Your enititlement means nothing to me
Enititeniz benim için hiçbir şey ifade etmiyor
Your bereavement means nothing to me
Senin yasın benim için hiçbir şey ifade etmiyor
Through life you merely slither, like the piece of shit you are
Hayatın boyunca sadece sürtün, sen bok parçası gibi
Manipulating parasite, I can see you for who you truly are
Paraziti manipüle ederek, gerçekten kim olduğunu görebiliyorum.


I saw your world fall apart
Dünyanızı ayrı düştüm gördüm
I saw your world fall
Dünyayı düştüm gördüm
Fastidious mongrel, this is your private holocaust
Titiz melodiler, bu senin özel soykırımın.
The purest form of hatred is what you found
Nefretin en saf şekli, bulduğun şey.
What is left of your greed?
Senin açgözlülüğün kalan nedir?
Nothing but misery
Hiçbir şey sefalet değil


Bullshit runs off your tongue like spit
Saçmalık dilini tükürmek gibi tükürüyor
No scrutiny spared from your imperious deceit
Sahte hileden hiçbir inceleme yapılmadı.
Take your fucking mood swings and your pathetic ego
Kahrolası ruh hallerini ve acıklı egolarını al.
Go be the best at shoveling turds
Kürek çekme turlarında en iyisi ol
Your entitlement means nothing to me
Haklarınız benim için hiçbir şey ifade etmiyor
Suck it you fucking asshole
Em onu ​​lanet pislik

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/aborted/yourentitlementmeansnothing.html