Aborted - Voracious Haemoglobinic Syndrome

Syringe infusing voracious parasitic infestation
Vurucu parazit istilası infüzyon şırınga
Which meticulously altered the state of mind
Hangi zihni titizlikle değiştirdi
A haemoglobinic drug taken to infest and deform…
Enfekte ve deforme olmuş hemoglobinik bir ilaç …


Kill for me
Benim için öldür
I am eloquently deranged…
Çok özlüyorum.


Found new ways
Yeni yollar buldum
To celebrate my coming
Geleceğimi kutlamak için
What better way than to rid the earth of the walking waste
Yürüyen atığın dünyasını kurtarmaktan daha iyi bir yol
Take my fix
Fikrimi al
My bloodcraving membrane nourishment
Benim kan dolaşım membran beslemem
Middle finger at the barrel of an emptied gun…
Boşaltılmış bir silahın namlusundaki orta parmak …


Addictive voracious syndrome directing my every move
Her hareketimi yönlendiren bağımlılık yaratan sendikal sendrom
Grabbing whichever fool can do its will
Hangi aptalı yakalamayı onun iradesini yapabilir
The hunt
Av
The pleasure
Zevk
The kill
Öldürmek
All are below the love for my trade
Hepsi benim ticaretimin aşkı altında
Debauchery…
Sefahat…


A carnal canvas decorates the shed
Bir karı tuval tuvali süslüyor
Addictive voracious syndrome directing my every move
Her hareketimi yönlendiren bağımlılık yaratan sendikal sendrom
Grabbing whichever fool can do its will
Hangi aptalı yakalamayı onun iradesini yapabilir
The hunt
Av
The pleasure
Zevk
The kill
Öldürmek
All are below the love for my trade
Hepsi benim ticaretimin aşkı altında
Necrotomy…
Necrotomy …


Many have passed and the passed I bled
Birçoğu geçti ve geçtim
Periodicly feeding on the impure that sin
Periyodik olarak günahın beslenmesini beslemek
Enter my shed
Kulübemi gir
The shed of Ed
Ed’in havası
Glorification and reenactment
Zafer ve canlandırma
The syndrome controls… death…
Sendrom kontrol ediyor … ölüm …

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/aborted/voracioushaemoglobinicsyndrome.html