Aborted - Vermicular, Obscene, Obese

In death I find affection
Ölümde sevgi buluyorum
Parasitic abomination
Parazit iğrenç


Gnashing – gluttonous- appaling
Gnashing – gluttonous-appaling


Vermicular, obscene, obese
Vermiküler, müstehcen, obez


Horridly detrimental, a sordid and foul obsession
Horridly zararlı, bir sordid ve faul saplantısı
Necrotic fixation of what’s igonimously mine
Neredeyse benim olan şeyin nekrotik tespiti


Vermicular, obscene, obese
Vermiküler, müstehcen, obez


A delicatesse for me to gorge
Benim için bir delicatesse
Your exsanguinted stump is my fillet pur
Eklemeli güdük benim fileto pur


Nutritously infernal, a banquet of tepid flavors
Nutritously infernal, ılık lezzetlerin bir ziyafeti
Necrotic fixation of what’s perversly mine
Sapıkça olan şeyin nekrotik fiksasyonu


Gluttonous, appaling
Gluttonous, appaling
The gargling pleasure of rotten brew
Çürümüş demlemek gargara zevk
You are my savoir, my plat de jour
Sen benim kurtarıcımsın, benim plat de jour
Eviscerate, debilitate, such pleasure
İç çamaşırını, zayıflatmak, böyle bir zevk
You rotting sack in my anal tract
Anal yolumda çuval çuvalladın
The gargling pleasure of your rotten brew
Çürük demlemenin garip zevki
The afterbirth no more tha a nefarious fume
Doğumdan sonra nefret dolu bir duman yok


In death I find affection
Ölümde sevgi buluyorum
Gnashing – gluttonous- appaling
Gnashing – gluttonous-appaling
Vermicular, obscene, obese
Vermiküler, müstehcen, obez
Crepitated bowels move in disgust
Crepitated bağırsaklar nefretle hareket eder
A mere victim of my carnal lust
Carnal şehvetimin sadece kurbanı

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/aborted/vermicularobsceneobese.html