Aborted - To Roast & Grind

Serialistic – Thriving on my lust to kill
Serialistic – Benim şehvetimi öldürmek için çabalamak
A half gnashed torso skulpted at my will
İhtiyacım olan yarım gnashed gövde
Blood is pumping as I retract the cleaver
Cleaver’ı geri çekerken kan pompalanıyor
Necrotic fungus, man has found its redeemer
Necrotik mantar, adam kurtarıcıyı buldu


Enter into the realm of gore
Gore alemine girin
Parisitic I feed on you worms
Parisli seni solucanla besliyorum
Where love is cancer and apathy is bliss
Aşkın kanser olduğu ve ilgisizliğin mutluluk olduğu yer
I – am an artist of coital bile
Ben – safralı bir sanatçıyım
Forcing my ways into flesh with desire
Yollarımı arzu ile ete zorlamak
Incinerations of those who stand amidst
Ortasında duranların yakma
More bodies for me to roast and grind…
Kızartmak ve öğütmek için daha fazla ceset …


Voluptiosly I trampled, rendered to snot
Volptiosly serseri, snot için render
Savagely I lacerate, grinding your fucking face
Savuşturarak, lanet olası yüzünü bilerek kırarım


Aroused by the pile of chunks
Parçaları yığını tarafından uyandırdı
I must satisfie my needs
İhtiyaçlarımı karşılamalıyım
The gasping wounds are grasping
Nefes kesici yaralar kavranıyor
Around my flesh impaling cock
Etimdeki impaling horoz
Upon your cadaver I piss…
Kadavranın üstüne işediğimde …

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/aborted/toroastgrind.html