Aborted - Threading On Vermillion Deception

Born into great prosperity
Büyük refah içinde doğmuş
A bastard child with lustful enmity
Şehvetli düşmanlığı olan bir piç çocuk
Cast a shadow upon its feet
Ayaklarının üzerine gölge koy
Deluded into everything it doesn’t need
İhtiyacı olmayan her şeye gömüldü
The aging process takes its toll
Yaşlanma sürecini devir alır
Pale white skin it shall adore
Soluk beyaz cilde tapacak


A life once proficient
Bir zamanlar usta bir hayat
Torn into bewilderment
Şaşkınlığa düşmüş
6 Feet of foreplay
Ön sevişme 6 feet
Heavens tricked below
Gökler aşağıda kandırıldı
Thrust life into the inanimate
Cansızlığa hayat vermek
Fables of coming were foretold
Gelecek masalları önceden bildirildi.


A life once proficient
Bir zamanlar usta bir hayat
Torn into bewilderment
Şaşkınlığa düşmüş
Harking prophecies untold and cut
Harking kehanetleri anlatılmamış ve kesilmiş
The masque of man falls into dust
Adamın maskesi toza düşer
Like a furious fuck
Öfkeli bir lanet gibi
The threshold is reached
Eşiğe ulaşıldı
Undisputed – heritage – plundered – raped
Tartışmasız – miras – yağma – tecavüz


Erotic stains shall memorate which from the dead could not be obtained
Erotik lekeler, ölülerden elde edilemeyen hatıralar çıkaracaktır.
Lured by the cold
Soğuk algınlığı
Abused portent of those who can’t reject my pole
Direkimi reddedenlerin tacize uğradığı


Call me insane but this is what I crave
Çıldır beni ama bu ne isterim
I am a natural stiff rapist born right into the grave
Ben mezara doğru doğmuş doğal bir rapistim
Call me insane but this is what I need
Bana deli diyorsun ama ihtiyacım olan şey bu.
I can’t resist the call of some good cold beef
İyi bir soğuk sığır eti çağrısına dayanamıyorum


One hand in the dirt the other to my crotch
Biri diğeri kasıktan diğerine
My wang a shovel ready to get plugged
Benim wang takılı almaya hazır bir kürek
The dead shall speak my name
Ölüler adımı konuşacak
Painting cold faces a refound game
Soğuk boyama bir refound oyunu yüzler


I’m a natural stiff rapist born right into the grave
Ben mezara doğru doğmuş doğal bir rapistim
Call me insane but this is what I crave
Çıldır beni ama bu ne isterim
I can’t resist the call of some good cold beef
İyi bir soğuk sığır eti çağrısına dayanamıyorum
Call me insane but this is what I need
Bana deli diyorsun ama ihtiyacım olan şey bu.
I’m a natural stiff rapist with a cunt in my gaze
Gözlerimdeki bir pislikle doğal bir sert tecavüzcüyüm
Call me insane but this is what I crave
Çıldır beni ama bu ne isterim
I can’t resist the call of some good cold beef
İyi bir soğuk sığır eti çağrısına dayanamıyorum
Call me insane but I linger for nice aged meat
Bana deli diyorsun ama güzel yaşlı et için oyalanmak
Undisputed – heritage – plundered – raped
Tartışmasız – miras – yağma – tecavüz


Born into great prosperity
Büyük refah içinde doğmuş
A bastard child with lustful enmity
Şehvetli düşmanlığı olan bir piç çocuk
Cast a shadow upon its feet
Ayaklarının üzerine gölge koy
Deluded into everything it doesn’t need
İhtiyacı olmayan her şeye gömüldü
The aging process takes its toll
Yaşlanma sürecini devir alır
Pale white skin it shall adore
Soluk beyaz cilde tapacak


A life once proficient
Bir zamanlar usta bir hayat
Torn into bewilderment
Şaşkınlığa düşmüş
6 Feet of foreplay
Ön sevişme 6 feet
Heavens tricked below
Gökler aşağıda kandırıldı
Thrust life into the inanimate
Cansızlığa hayat vermek
Fables of coming were foretold
Gelecek masalları önceden bildirildi.


A life once proficient
Bir zamanlar usta bir hayat
Torn into bewilderment
Şaşkınlığa düşmüş
Harking prophecies untold and cut
Harking kehanetleri anlatılmamış ve kesilmiş
A furious fuck
Öfkeli bir lanet

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/aborted/threadingonvermilliondeception.html