Aborted - The Spaying Séance

Drastic surgery of the female anatomy
Kadın anatomisinin estetik cerrahisi
Artificial impediment of fecundity
Fekunditenin yapay engelleri
Evisceration of the reproductive viscera
Üreme iç organlarının iç organları
Impending mutilation of the brood inside
İçinde bulunan kuluçkahanenin yaralanmasını


The patient: Incise my womb
Hasta: Rahimimi şişirmek
Deprive me of potential progenies
Potansiyel projenlerden mahrum edin
Never to breed again
Bir daha asla üremek
Despoiled of descendants
Torunlarından despoiled
Incise my cavities
Boşluklarım kesmek
Never to hemorrhage again
Bir daha asla kanamam


Abounded with mongrels
Mongreli ile Abounded
This dusty realm must be cleansed
Bu tozlu bölge temizlenmiş olmalı
Ritual slaying of the sceptic source of this infection
Bu enfeksiyonun kuşkucu kaynağının ritüel öldürmesi


My inner tomb
Benim iç mezarım
A final resting place for progenies
Progenler için son dinlenme yeri
Never to breed again
Bir daha asla üremek
Despoiled of gangrene
Kangren umutsuz
Sanguine abasement befalls
Sanguine abasementi
Never to breed again
Bir daha asla üremek


A virulent soup of menstrual gore
Menstrüel gore öldürücü bir çorba
Eve’s curse reversed into a trail of guts
Havva’nın laneti, cesaretin bir izine dönüştü
Bringing an end to the depravity mistaken for humanity
İnsanlık için yanlışlıktan kurtuluşun sona erdirilmesi


Abounded with mongrels
Mongreli ile Abounded
This dusty realm must be cleansed
Bu tozlu bölge temizlenmiş olmalı
Ritual slaying of the sceptic source of this infection
Bu enfeksiyonun kuşkucu kaynağının ritüel öldürmesi


Incise my womb
Rahmimi aç
Deprive me of potential progenies
Potansiyel projenlerden mahrum edin
Never to breed again
Bir daha asla üremek
Despoiled of descendants
Torunlarından despoiled
Incise my cavities
Boşluklarım kesmek
Never to hemorrhage again
Bir daha asla kanamam


Internal abdomen exposed – a sanguinary void
İç karın maruz – bir sanguinary boşluk
The final solution of humanity set
İnsanlığın nihai çözümü
Public castration by the hands of thyself
Kendi elleriyle halkı aldatma
Excise the infection of human filth
İnsan pisliğinin enfeksiyonu
Parturition of genital waste
Genital atıkların ayrılması


Urethral carnage – aberrant gynaecol
Üretral katliam – aberrant gynaecol
The spaying séance
Spaying séance

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/aborted/thespayingsance.html