Aborted - The Saw & The Carnage Done

Emulous life form emerges, and slashes continuously
Duygusal yaşam formu ortaya çıkıyor ve sürekli kesiliyor
A man made predator slides back moral, self censored reality
Bir adam yırtıcı hayvanların ahlaki, kendini sansürlü gerçekliğe geri döndürdü


Crushing through my veins
Damarlarımdan kırma
Coagulating awareness
Pıhtılaşan farkındalık
Chromosomes regressed
Kromozomlar geriledi
With the saw, I shall purge
Testere ile temizleyeceğim
Taking the next step
Bir sonraki adımı atmak
The robbing of life
Hayatın soyulması
Anticipating blood flow
Öngörülen kan akışı
Feelings of contempt arise
İntikam duygusu ortaya çıkar


No longer in control, I crave the dead
Artık kontrolden çıkmıyorum.
One with the dead, I am
Ölü olan ben, ben


A prophetized death machine, unleashed
Öldürülmüş bir ölüm makinesi, serbest bırakıldı
Bones are splintered as I saw, Decadence to feed
Gördüğüm gibi kemikler parçalanır
Murder is mankind’s only saviour, Goremageddon
Cinayet, insanlığın tek kurtarıcısı Goremageddon’dur


Sawig up stiffs to my every need
Her ihtiyacım için testere
decadence to feed
besleme çöküşü
Feeding, and praying on man
Beslenme ve insanda dua etme
to cleanse the world, decandence exceeds
Dünyayı temizlemek için,


Emulous life form emerges
Duygusal yaşam formu ortaya çıkıyor
and slashes repeatedly
ve art arda yanıp söner
A man made predator feeding
Bir adam yırtıcı hayvan besleme yaptı
on its own creator, your society
kendi yaratıcısında, toplumunuzda


Feeding, and praying on man, to cleanse the world
Dünyayı temizlemek için insan beslemek ve dua etmek
decadence exceeds
çöküşü aşıyor
Sawing up stiffs to my every need
Her ihtiyacım için sertleşiyor
decadence to feed
besleme çöküşü

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/aborted/thesawthecarnagedone.html