Aborted - The Sanctification Of Fornication

Bless the narrow sphincter of the whore
Fahişenin dar sfinkterini kutsa
The major commandment where priests live for
Rahiplerin yaşadığı başlıca buyruk
Religious pornography starring “the children”
“Çocukları” oynadığı dini pornografi
Divine eyes dilate with concupiscence
İlahi gözler uzlaşma ile genişler
Thrusting and bursting forbidden climax on the altar
Sunak üzerinde itme ve patlama yasaklı doruk noktası
Embodiment of god?
Tanrı’nın uygulaması?
Emaciated childfucker
Emilmiş çocuk falı


Divine fornication untanable priestly urges
İlahi zina, istenmeyen rahip dürtüler
Engratiating prayers addictive sacred orgasms
Engratiating dua bağımlılık kutsal orgazm


Woe betide you if you tell
Söylediğin zaman sana iyi davran.
Perennial torture awaiting you in hell
Cehennemde seni bekleyen çok yıllık işkence
Livge feacial, messiahanic miscarriage
Livge feacial, messiahanic düşük
Stick your rod in the son of god
Çubuğunuzu tanrının oğluna yapıştırın


Sworn to celibacy, anal Christianity
Mahremiyete, anal Hıristiyanlığa yemin
This is my semen suck your way to god
Bu benim meni tanrım için yolunu emmek
Swallow my seed feel the pain
Yutumu yutarsın acıyı hisset
Lick the diarrhoea from his arse
İshalden ishali yalamak
Sphinctral whoreson from a virgin’s cunt
Bakirenin pisliklerinden sfenctral fahişe

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/aborted/thesanctificationoffornication.html