Aborted - The Obfuscate

Vile – cruel – sadistic
Vile – acımasız – sadist
Grotesque and depraved
Grotesk ve ahlaksız
Malignant, narcissistic
Kötü huylu, narsisistik
Hypochondriac drama-slave
Hipochondriac drama-köle


You’re the soul-less embodiment
Sen ruhsuz düzenlemisin
The spitting of degeneration
Dejenerasyonun tükenmesi
A model of dehumanized glut
İnsanlıktan arınmış bir model
Craving lechery and fame
Özlem ve şöhret özlem


Strike the pose and beg to be fucked
Poz grev ve becerdin dilenmek
Strangled – in a misinterpreted freedom frame
Strangled – yanlış yorumlanmış bir özgürlük çerçevesinde


In your own prison
Kendi cezaevinde
Contaminate – degradation
Kirlenme – bozunma
Stalk and stab backs
Sap ve bıçak sırtları
A dark wish for violation
İhlal için karanlık bir dilek
A spineless coward for life
Yaşam için omurgasız bir korkak
Accomplice your own deception
Kendi aldatmacanın yerine geç


Rejecting
reddetmek
Projecting
Projecting
Until the mirror cracks
Ayna çatlatana kadar


Dominating
hakim
Delusional
Delüzyonal
Until the mirror cracks
Ayna çatlatana kadar


A soul-less sack of flesh and bone
Ruhsuz et ve kemik çuvalı
Shamelessly self-indulgent
Utanmadan kendi kendini sevdiren
In your revulsive, blind lust
Senin dürtüsel, kör şehvetin
You’re truly fucking special
Gerçekten lanet özelsin


Strike the pose and beg to be fucked
Poz grev ve becerdin dilenmek


In your own prison
Kendi cezaevinde
Contaminate – degradation
Kirlenme – bozunma
Stalk and stab backs
Sap ve bıçak sırtları
A dark wish for violation
İhlal için karanlık bir dilek
A spineless coward for life
Yaşam için omurgasız bir korkak
Accomplice your own deception
Kendi aldatmacanın yerine geç


I call truth
Ben gerçeği diyorum
Through your lies I behold the spreading cancer
Yalanlarım boyunca yayılan kanseri görüyorum.
Stand in total awe of the denigrate
İnkârın toplam huşu içinde durun


The obfuscate
Obfuscate
Sent reeling
Gönderilen sarma
In this hysteria
Bu histeride
I have witnessed
Şahit oldum
The cries of a conscience
Bir vicdanın çığlıkları
Dying to come to life
Hayata gelmek için ölmek
The obfuscate
Obfuscate
Your holes can never be filled
Delikleriniz asla doldurulamaz

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/aborted/theobfuscate.html