Aborted - The Lament Configuration

See – the waste
Bakınız – atık
His rancid stinking spunk, sparkling in the moonlight
Ay ışığında parıldayan kokuşmuş serseri
Torn apart by hooks, cerebral lobes are emerging
Kancalarla parçalanmış, serebral loblar ortaya çıkıyor
From the cavities, convulsive regurgitations of
Boşluklardan, konvulsif regurgitations
Decomposed entrails
Ayrışmış bağırsaklar
The reek of putrefaction
Pişmanlık kokusu
Corporate perditions fall upon thee
Kurumsal ödüller sana düşüyor
Bludgeoned to death
Bludgeoned ölümüne
Suppurating liquids
Suppurating sıvılar
I savour your skin
Teninin tadını çıkarıyorum


Extemporaneous exploration of
Extemporan keşif
The mass beneath the skull
Kafatasının altındaki kütle
Countenance completely minced
Kontinans tamamen kıyılmış
The cranial skin is excoriated
Kraniyal deri çıkarıldı


Bulging eyes I pierce, scraping the cornea
Şiddetli gözler korneayı kazıyorum
Intersection of the carotid
Karotisin kesişimi


Extirpation of the dying pile of puke
Kusmuktan ölmekte olan kazıkların yok edilmesi
Excrescence of humanity, an organic cesspool
İnsanlığın dışkısı, organik bir çöplük
Androgynous propagation
Çift cinsiyetli yayılım
Of my pathological murderousness
Patolojik ölümcülüğümden

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/aborted/thelamentconfiguration.html