Aborted - The Kallinger Theory

Al shall fall for my clerical hallucinations
Al, büro hainleri için düşecek
Reallity distorted, a murderous trance
Reallity çarpık, ölümcül bir trans
3 million dead, 3 million entombed
3 milyon ölü, 3 milyon daraltılmış
Misanthropic insanity
Misantropik delilik


A clear path to become god – relentless bloodshed
Tanrılı olmak için açık bir yol – acımasız kan dökülmüş


Deprecation, aberration, hysteria
Boşanma, sapma, histeri
Maniacal urge to mruder the world
Maniacal, dünyayı daha zorluyor
My path to become god
Tanrı olduğum yolum
By the saw and blade I will cleanse
Testere ve bıçak ile temizleyeceğim
The world from all the walking filth
Tüm yürüyüş pisliği dünyası
End of an age, maniacal rage
Bir yaşın sonu, manyak öfke
Rabid thrist for death
Ölüm için Rabi
Foul carnal corruption
Kötü yolsuzluk
A sack of flesh coming to its end
Sonuna yaklaşan bir et torbası
A divine modulation, the ending of an age
İlahi bir modülasyon, bir çağın sonu


I did thy bidding, I did thy killing you gave me purpose
Ben senin teklifini yaptım, seni öldürdün mü
I follow the voices inside my head
Kafamın içindeki sesleri takip ediyorum


The Kallinger theory – 3 million dead
Kallinger teorisi – 3 milyon ölü
A task fulfilled with great rancor
Büyük rancor ile bir görev yerine getirildi
Emissary of the dead
Ölülerin müfrezesi
The path to enlightenment
Aydınlanma yolu
Emissary of the dead
Ölülerin müfrezesi


I did thy bidding, I did thy killing you gave me purpose
Ben senin teklifini yaptım, seni öldürdün mü
I follow the voices inside my head
Kafamın içindeki sesleri takip ediyorum
The Kallinger theory – 3 million dead
Kallinger teorisi – 3 milyon ölü
The Kallinger theory – entranced and depraved
Kallinger teorisi – ayrıldı ve esirgendi
The Kallinger theory – 3 million dead
Kallinger teorisi – 3 milyon ölü
The Kallinger theory – entranced and decayed
Kallinger teorisi – bozulmuş ve çürümüş

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/aborted/thekallingertheory.html