Aborted - The Inertia

Watch it scream
Çığlıklarını izle
Eyelids scrutinize in this portrait of idolatry and rot
Gözkapakları bu putperestlik ve çürüklük portresi irdeleyerek
Her body so fragile
Vücudu çok kırılgan
Now in post-mortal hands
Şimdi ölüm sonrası ellerde
I am retouching the essence of feminine refinement
Kadınsı arınmanın özünü rötuş yapıyorum


All soothing scalpel guideth me to my vision
Tüm yatıştırıcı neşterler beni vizyonuma yönlendirir
The era of the vane killed the beauty of creation
Vane dönemi yaratılış güzelliğini öldürdü


Motionless
Hareketsiz
Paralyzed with awe
Huşu ile felç
Your face
Yüzün
A canvas
Bir tuval
Untouched
dokunulmamış


Blooming like a cancer
Kanser gibi çiçek açmak
Narcissistic nightmare
Narsistik kabus
Maleficient and repulsed at your own sight
Zavallı ve kendi görüşünde itik


Eyelids scrutinize in this portrait of idolatry and rot
Gözkapakları bu putperestlik ve çürüklük portresi irdeleyerek
Her body so fragile
Vücudu çok kırılgan
Now broken by my hands
Şimdi ellerim kırıldı
I am retouching to the essence of repulsion
Geri tepmenin özüne rötuş yapıyorum


What is vanity but a shell yearning to be cracked
Vanity ama çatlamak için özlem bir kabuk nedir
A shattered dream chased by the misfortuned
Talihsizce kovalanan paramparça bir rüya


Aging atrociously
Acımasızca yaşlanma
Accelerated by a vision of skin consumed
Tüketilen bir cilt vizyonu ile hızlandı


The era of the vane killed the beauty of creation
Vane dönemi yaratılış güzelliğini öldürdü
Blatant display of plasticine horror
Hamuru dehşetin tehlikeli göstergesi


And the big mass is impressed
Ve büyük kitle etkilendi
You are so beautiful
Çok güzelsin
Crafted by the finest hands
En iyi ellerle hazırlanmış
Torn apart by the finest tools
En iyi araçlarla parçalanmış
Put back together like a menstrual soup
Adet çorbası gibi tekrar bir araya getirin


You are so beautiful
Çok güzelsin
Lit disgust to my eyes at dusk
Alacakaranlıkta gözlerime iğreniyorum.
Your are so pitiful
Senin çok zavallısın
Your face tainted and deformed
Yüzün lekeli ve deforme olmuş


Eyelids scrutinize
Göz kapakları
In this portrait of idolatry and rot
Bu putperestlik ve çürüklük portresi
Her body so fragile
Vücudu çok kırılgan
Now broken by my hands
Şimdi ellerim kırıldı
I am retouching in a tell-tale of drama caught
Ben yakalanan dramın anlatılmasında rötuş yapıyorum

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/aborted/theinertia.html