Aborted - The Holocaust Incarnate

Why not trample the vermin crawling beneath your feet?
Neden haşaratların ayaklarının altında ezmesini engellemiyorsun?
Why not drown the parasitic rats which you lead?
Neden yol açtığın parazit sıçanları boğasın ki?
They leech on your back, squander the air you breath
Sırtında sülükler, nefes aldığın havayı karıştırırlar


Minced intestines, nail-pierced genitals
Kıyılmış bağırsaklar, tırnak delinmiş cinsel organlar
amputated limbs, urine injection
amputated uzuvlar, idrar enjeksiyonu
A misantropic murder mind
Yanlış bir cinayet aklı
more corpses to roast and grind
kızartma ve öğütmek için daha fazla ceset


Prisoner of war, casualty of doctinal gore
Savaş esiri, doktrin gözü kayıpları
Block II-a moribund humans store
Blok II-bir can çekişen insan deposu


Anition through hibernal confinement
Hibernal hapsi yoluyla anition
Don’t ask what was this implants content
Bu implantların içeriğinin ne olduğunu sorma
How long can a human being stand up straight?
Bir insan ayakta ne kadar dayanabilir?
At which point does medical intervention come too late?
Tıbbi müdahale hangi noktada çok geç geliyor?


Surgical experiments, the infernal doctor awaits
Cerrahi deneyler, infernal doktoru bekliyor
Ingrained hatred and pathological ingenuity it takes
Alınan nefret nefret ve patolojik yaratıcılık


Subordinate to the doctor of death
Ölüm doktoruna bağlı
Hydrocyanic fumes shall fill your last breath
Hidrokimyasal dumanlar son nefesini doldurur
A genocidal strategy with immaculate tact
Kusursuz dokunuşla soykırım stratejisi

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/aborted/theholocaustincarnate.html