Aborted - The Gangrenous Epitaph

Eve’s stem defiled
Havva’nın kökü durdu
Life led astray
Hayat yoldan çıktı
The paradise of the damned has been misled
Lanetlenmişlerin cenneti yanlış yönlendirildi.


Eve’s stem defiled
Havva’nın kökü durdu
Life led astray
Hayat yoldan çıktı
Her eden desecrated
Öldürülenleri


Squirming like a beast
Bir canavar gibi squirming
Man is the birthplace of disease
İnsan hastalığın doğum yeridir
A parturient need for haemoglobine
Hemoglobin için makul bir ihtiyaç
One with the craving
Özlemle bir tane
Intrauterine
Rahim içi
Man is the birthplace of disease
İnsan hastalığın doğum yeridir
One with the killing
Bir öldürme ile
The blood released
Kan tahliye edildi
Blessed with decay and left to rot
Çürüme ile kutsanmış ve çürümeye bırakılmış
Like a cancer devours bowels and gut
Kanser bağırsakları bağırsakları ve bağırsaklarını
Unfertile whores drowned in filth
Kısır fahişeler pislikte boğuldu
Left with nothing to adore
Adore için hiçbir şey kalmadı
A parturient need for seminal release
Seminal salınım için kısmi bir ihtiyaç
One with the craving
Özlemle bir tane
Intrauterine
Rahim içi
Man is the birthplace of disease
İnsan hastalığın doğum yeridir
One with the killing
Bir öldürme ile
The blood released
Kan tahliye edildi
A slam of the fist brought Eden to her knees
Yumruğun çarpması Eden’i dizlerine getirdi
One with the killing
Bir öldürme ile
Childhood has ceased
Çocukluk sona erdi
Foetal dead matter
Fetal ölü madde
Expulsed
expulsed
Left to rot
Çürümeye kaldı
Inanimate cadaver has been reanimated to a demigod
Inanimate kadaver bir yarı tanrıya yeniden canlandırıldı


Raping the dead… without emotion
Ölüleri alkışlama … duygusuz
Raping the dead… casket implosion
Ölüleri kolla … tabut implosion
Raping the dead… without restraint
Ölüleri yumruklamadan …
Raping the dead… necrotic epitaph
Ölüleri kollatan … nekrotik epitaph


Foetal dead matter
Fetal ölü madde
Repulsed and left to rot
Repulsed ve çürümeye bırakıldı
Inanimate splatter
Intanimate sıçramak
Revided to the plot
Arsaya canlandırıldı


Raping the dead… without emotion
Ölüleri alkışlama … duygusuz
Raping the dead… fecal explosion
Ölüleri kolla … fekal patlama
Raping the dead… without restraint
Ölüleri yumruklamadan …
Raping the dead… necrotic epitaph
Ölüleri kollatan … nekrotik epitaph


All acknowledge the graveyard sloth
Hepsi mezarlık temalı
When your bones are bleached it’s time to meet my rod
Kemikler ağartıldığında, çubuğumla tanışma zamanı geldi
Delicately misplaced into grandma’s tomb
Büyükannenin mezarına yanlış yerleştirilmiş
Post-mortal pleasures she lustfully endures
Sonunda ölümcül zevkler lustfully dayanır


I’m your maker
Ben senin yapımcım
The body bag sprayer
Vücut çantası püskürtücü
When rigor mortis is reached
Sert mortis ulaşıldığında
Testosterone is at its top
Testosteron tepesinde
I’m a necrotic succubi
Ben bir nekrotik succubi
The plague of men
Erkeklerin veba
When all of you are dead
Hepiniz öldüğünde
You shall be my lustful grub
Benim lustful grubum olacaksın


The gangrenous epitaph…
Kangrenli epitaf …

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/aborted/thegangrenousepitaph.html