Aborted - The Foul Nucleus Of Resurrection

Partaking studies of what death was supposed to be
Ölümün ne olacağıyla ilgili çalışmalar
Irreversible – chemical reality
Geri dönüşümsüz – kimyasal gerçeklik
Revive the dead into a haze of gore and guts
Ölüleri gore ve cesaretlerin pusuna dönüştür
Incessant miscreants, to chew on those I abhor
Çaresiz miscreantlar, nefret ettiğimleri çiğnemek


The Nucleus of resurrection
Diriliş Nukleusu
Enthral the dead in my collection…
Koleksiyonumdaki ölüleri hatırladım …
Of masticated rot
Çiğnenmiş çürümesi
The nucleus of resurrection
Diriliş çekirdeği
One with the dead
Ölü olan biri


Conclude the formula to erase the final barrier
Son engeli silmek için formülü sonlandır
Raise the stiffs, kill the living
Gergileri yükseltin, yaşayanları öldürün
Contagious levels sullied my virtuous claim
Bulaşıcı seviyeler erdemli iddiamı belirledi
Irresponsible – morgue set ablaze
Sorumsuzca – morgue seti alevlendi


The nucleus of resurrection
Diriliş çekirdeği
Legions of parasites incubated
Kuluçkaya yatırılan parazitler
Voracios war, set to the fore
Voracios savaşı ön plana çıktı
Appalling butchery, the animate exhale no more
Korkunç bir kasaplık, canlandırma artık yok


Partaking studies of what death was supposed to be
Ölümün ne olacağıyla ilgili çalışmalar
Irreversible – chemical reality
Geri dönüşümsüz – kimyasal gerçeklik
Revive the dead into a haze of gore and guts
Ölüleri gore ve cesaretlerin pusuna dönüştür
Incessant miscreants, to chew on those I abhor
Çaresiz miscreantlar, nefret ettiğimleri çiğnemek


The Nucleus of resurrection
Diriliş Nukleusu
Enthral the dead in my collection….
Koleksiyonumdaki ölüleri hatırlatan ….
Voracious war, set to the fore
Özgürlük savaşı ön plana çıktı
Appalling butchery, the animate exhale no more
Korkunç bir kasaplık, canlandırma artık yok

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/aborted/thefoulnucleusofresurrection.html