Aborted - The Extirpation Agenda

The urge to kill drives me every movement
Beni öldürme dürtüsü her hareketi yönlendirir
A plethora of visions plague my gray matter
Çok fazla vizyon, benim gri maddesimden nefret ediyor
With the swing of my axe I bring salvation
Baltamın salınımıyla kurtuluşu getiriyorum


Exemplary butchery
Örnek kasaplık
I stalk my prey
Avlarımı takip ediyorum
Death envisioned picturesque
Ölüm öngörülen pitoresk
I am defiled at heart, I am decay
Kalbim kirlendim, çürüyorum
My sweet bliss
Benim tatlı sevgilim
Exemplary butchery of those who stand before me
Önümde duranların örnek kasaplık
Total extermination of all I see as unholy
Tümüyle kutsal olmayan şeylerin toplam imhası
There will be no mercy
Merhamet olmayacak
As I purify this world of shit
Bu dünyayı temizlediğimde


Bringer of the apocalypse
Kıyamet Bringer
One by one I rid the world of filth
Tek tek pislik dünyasını kurtaracağım
This is my final solution
Bu benim son çözümüm


Extirpation agenda
Extirpation ajandası
No separation between race and gender
Irk ve cinsiyet arasında ayrım yok
Extirpation propaganda
Extirpasyon propagandası
I am the herald of death
Ben ölüm müjdesiyim


The cranium exposed, with every savage blow
Her vahşi darbe ile maruz kalan kafatası
As you lie on my slab, decorticated at last
Benim slabımda yattığın zaman, sonunda süslenmiş
A contorted expression left from the peeling
Soyulmadan kalan çarpık bir ifade
Eyes torn from sockets and used in my brew
Gözler soketten yırtılmış ve dememde kullanılmış
Your cadaver to appease my bidding
Kadavranız teklifimi teşvik etsin
I am the herald of plague
Ben veba müjdesiyim


Exemplary butchery – I am beyond the grave
Örnek kasaplık – Mezarın ötesindeyim
I am the dead
Ben öldüm
I stalk my prey
Avlarımı takip ediyorum
Death envisioned picturesque
Ölüm öngörülen pitoresk
I am defiled at heart, I am decay
Kalbim kirlendim, çürüyorum
My sweet bliss
Benim tatlı sevgilim
Exemplary butchery of those who stand before me
Önümde duranların örnek kasaplık
Total extermination of all I see as unholy
Tümüyle kutsal olmayan şeylerin toplam imhası
There will be no mercy
Merhamet olmayacak
Watch me purify this world of shit
Beni bu boktan dünyayı temizle.


Extirpation agenda – extermination propaganda
Extirpation ajandası – imha propagandası
Foul murder propaganda
Faul cinayeti propagandası
Extirpation agenda
Extirpation ajandası
Foul murder propaganda
Faul cinayeti propagandası

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/aborted/theextirpationagenda.html