Aborted - The Davidian Deceit

Come forth my children – Walketh the path to heaven
Çocuklarımı Gel – Cennete giden yolu şevket
All our lives are betrothed – To the one savior of all
Tüm hayatlarımıza ihanet ediyoruz – Her şeyden bir kurtarıcıya
Your shepherd wants to see you bleed
Çoban senin kanadığını görmek istiyor


Feed upon my rancor – I am a psycho predator
Rancor’uma besle – Ben bir psikopat avcıyım
All your lives are betrothed – To the biggest lie of all
Bütün hayatın güldü – En büyük yalanına


Come forth my children – I will show you true pleasure
Gel çocuklarım – Sana gerçek zevk göstereceğim
All your lives are lost – To the biggest farce of all
Bütün hayatların kaybedilir – Her şeyden en büyüğü


God almighty – you can call me David
Yüce Tanrım – Bana David diyebilirsin
Bathe in my ideology
İdeolojime batırın


Restless torment I feed upon the weak
Huzursuz işkence zayıfları besliyorum
So slow, their minds too feeble to resis
Çok yavaş, zihinler de direnecek kadar zayıflar.
Kneel before your shepherd as you take your life away
Çobandan önce diz çökünce hayatını uzaklaştırın


Restless mongrel, cease to exist
Huzursuz melez, var olmaktan vazgeç
A sullied paradise, behind a barage of lies
Yalancı bir cennet, bir barajın arkasında


Feed upon my rancor – I am a psycho predator
Rancor’uma besle – Ben bir psikopat avcıyım
All your lives are betrothed – To the biggest lie of all
Bütün hayatın güldü – En büyük yalanına


Come forth my children – I will show you true pleasure
Gel çocuklarım – Sana gerçek zevk göstereceğim
All your lives are lost – To the biggest farce of all
Bütün hayatların kaybedilir – Her şeyden en büyüğü


Swallow my seed – the body of Christ
Tohumumu yutarım – İsa’nın bedeni
A drip from your lips – this nectar divine
Dudaklarından bir damla – bu nektar ilahi
A folly to most, yet a necessity
Bir çoğu için, ama bir gereklilik
The church of the insane
Çılgın kilisesi


For I am David – For I am He
Çünkü ben Davudum – Benim için
For I am Koresh – bow before me
Çünkü ben Koresh – benden önce yay
Some call me criminally insane
Bazıları beni suçlu olarak çağırıyor
With blood on my hands I desecrate
Ellerimdeki kanı aldattım
Through the power of Christ I compel thee
İsa’nın gücü sayesinde seni zorluyorum
Some call me the Lord incarnate
Bazıları bana Lord incarnate diyor
With a load in your mouth, I celebrate
Ağzında bir yük ile kutlarım
Through the power of lies, I deceive thee
Yalanların gücü sayesinde seni aldattım

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/aborted/thedavidiandeceit.html