Aborted - Termination Redux

Fetid and abhorrent, these fantasies I am having
Fetid ve abhorrent, sahip olduğum fanteziler
Copious picturesque views of ending lives around me
Etrafımdaki uçsuz bucaksız pitoresk manzaralar
Vermillion canvas – these fantasies I am living
Vermillion kanvas – bu fantezilerim yaşıyorum
Through human filth – miraculous views so vermillion and obtuse
İnsan pisliği sayesinde – mucizevi manzaralar çok vermutyon ve geniş


Through their eyes, victimized
Gözlerinden kurban edilmiş
A grisly study in still life – voraciously nailed – a puddle of gore
Hala hayatta çirkin bir çalışma – çirkin bir şekilde çivilenmiş – gore bir su birikintisi
The means to your pathetic end
Senin acıklı ucun araçları


Emaciated giblets rearranged on the floor – rotting
Yerde yeniden düzenlenmiş tüysüz sakatlar – çürüyen
Some might find me deranged but I’m merely an artist
Bazıları beni utandırıyor ama ben sadece bir sanatçıyım
Bowels turn into vintage art
Bağırsaklar eski sanata dönüşür
Caustic demigod, a Rembrandt of gore
Kostik demigod, bir ganimet Rembrandt
Bowels turn into vintage art
Bağırsaklar eski sanata dönüşür


Through their lives, idolized
Hayatları boyunca, putlaştırıldı
Now a grisly study in still life
Şimdi hayatta hala ürpertici bir çalışma
Voraciously nailed – attention seeking whores
Voraciously çivilenmiş – dikkat arayan fahişe
Die on your pedestal
Kaidenin üzerinde öl


Fictitious and bored – more than you ever were
Hayali ve sıkıldım – hiç olmadığı kadar
Now part of my body of art
Şimdi vücudumun bir parçası


“You are the scum of the earth, ambulant filth, self righteous and idle idolatry, societal degeneration.”
“Sen yerin pisliği, kovboy pisliği, kendini haklı ve boş bir putperestlik, toplumsal yozlaşma.”


You are the birthplace of disease
Sen hastalığın doğum yeri sensin
You are a cancer that feeds, breeds
Sen besleyen, kanserli bir kansersin
No more than a sculpture that kneels, bleeds – contemporarily pleased
Diz çökmüş bir heykelden daha fazlası yok kanamalar – çağdaş olarak memnun


Through their eyes, victimized
Gözlerinden kurban edilmiş
A grisly study in still life – voraciously nailed – a puddle of gore
Hala hayatta çirkin bir çalışma – çirkin bir şekilde çivilenmiş – gore bir su birikintisi
The means to your pathetic end
Senin acıklı ucun araçları

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/aborted/terminationredux.html