Aborted - Surprise! You’re Dead

Surprise! you’re dead!
Sürpriz! Sen öldün!
Ha ha! open your eyes
Ha ha! gözlerini aç


See the world as it used to be when you used to be in it
Eskiden olduğu zaman dünyayı olduğu gibi görün
When you were alive and when you were in love
Hayattayken ve aşık olduğunda
And when I took it from you!
Ve sizden aldığımda!


It’s not over yet
Daha bitmedi
You don’t remember?
Hatırlamıyor musun?
I won’t let you forget
Unutmana izin vermeyeceğim
The hatred I bestowed
Nefret ettiğim nefret
Upon your neck with a fatal blow
Boynun ölümcül bir darbe ile
From my teeth and my tongue
Dişlerimden ve dilimden
I’ve drank and swallowed, but it’s just begun
İçtim ve yuttum, ama daha yeni başladı.
Now you are mine
Şimdi, sen benimsin
I’ll keep killing you until the end of time
Zamanın sonuna kadar seni öldürmeye devam edeceğim


Surprise! you’re dead!
Sürpriz! Sen öldün!
Guess what?
Bil bakalım ne oldu?
It never ends…
Asla bitmez…


The pain, the torment and torture, profanity
Acı, işkence ve işkence, küfür
Nausea, suffering, perversion, calamity
Bulantı, ıstırap, sapıklık, felaket
You can’t get away
Kaçamazsın


It’s not over yet
Daha bitmedi
You don’t remember?
Hatırlamıyor musun?
I won’t let you forget
Unutmana izin vermeyeceğim
The hatred I bestowed
Nefret ettiğim nefret
Upon your neck with a fatal blow
Boynun ölümcül bir darbe ile
From my teeth and my tongue
Dişlerimden ve dilimden
I’ve drank and swallowed, but it’s just begun
İçtim ve yuttum, ama daha yeni başladı.
Now you are mine
Şimdi, sen benimsin
I’ll keep killing you until the end of time
Zamanın sonuna kadar seni öldürmeye devam edeceğim


Surprise! you’re dead!
Sürpriz! Sen öldün!
Ha ha! open your eyes
Ha ha! gözlerini aç


Surprise! you’re dead!
Sürpriz! Sen öldün!
Guess what?
Bil bakalım ne oldu?
It never ends…
Asla bitmez…
It never ends!
Asla bitmez!

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/aborted/surpriseyouredead.html