Aborted - Sphinctral Enthrallment

Fecal obsession, Fixated on my own turds
Dışkı takıntısı, kendi türlerimde düzeltildi
Sewed down the anus
Anüs aşağı dikti
Forcing the crad to fester among my intestines
Bağırsaklarım arasına crad zorlamak
Walking heap of human methane
İnsan metanının yürüyüş yığını
Ready to burst giving the impression of pregnancy
Hamilelik izlenimi veren patlamaya hazır
The turds start to revolt, taking over it’s host
Turistler ev sahibi devralmaya başlıyor
Internal infestation propagating it’s way
İç istilası yayılıyor
The intestinal walls colapse injecting veins with filth
Bağırsak duvarları pislik ile damarları enjekte


Walking human methane bomb ready to crack
İnsan metan bombasını çatlamaya hazır yürüyüş
As shit is oozing out of my pores, my colon walls to collaps
Bok gözeneklerimden sızarken, kolon duvarlarım çöküyor
Walking human methane bomb ready to hatch
İnsan metan bombasını yürüyüşe hazır yürüyüş
Shit is thrusting in my veins- cardiac arrest
Bok damarlarımda kalp krizi geçiriyor


Sphinctral enthrallment – shit pumping up the smothered rectum
Sfenctral enthrallment – boğulmuş rektum pompalama bok
Sphinctral enthrallment – internal bloodflow congested by feces
Sfenctral enthrallment – dışkı tarafından sıkışık iç kan akımı


The pedestool randomly sprayed with feces and guts
Pedestool, dışkı ve bağırsaklarla rastgele püskürtülür.
A pittoresque canvas of coprophageous hordseuvers
Copofaz hordseuvers bir pittoresk tuval


Bypassers repulsed by the burning anal scent,
Yanan anal kokusu tarafından püskürtülmüş bypassçılar,
All admiring this sculpture of steaming excrements
Bu heykel buharlı heyecana hayranlıkla bakıyor.
Adding puke to the recipe
Tarifi için kusma ekleme


Admiring this shinctral abattoir, victims of this coprophageous war
Bu soylu savaş gemisine hayranlık duymak, bu kopthaca savaşın kurbanları
Getting off the stench of bile and spunk, I sphincturbate and defile
Safra ve sersem kokusu alıyorum, sindirim yapıyorum ve kirletiyorum


Sphinctral enthrallment
Sfenctral büyüleyici

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/aborted/sphinctralenthrallment.html