Aborted - Sea Of Cartilage

Murder
Cinayet
I have been embraced by suffering
Acı çekerek kucaklandım
No longer human, I stalk my prey
Artık insan yok, avlarımı takip ediyorum
To kill and gut all surrounding me
Çevreleyen tüm beni öldürmek ve bağırmak
Humanity in me slips away
İçimde insanlık uzaklaşıyor


Into the basement
Bodruma
My own private morgue
Benim kendi morgum
Necrotic restants are left to devour
Nekrotik restantlar yutmaya terk edilir
Lunacy errupts from the world you breed
Dünyaya ürkütücü doğarlar
Nothing survives as I consume my meat
Etim tükettiğimde hiçbir şey hayatta kalmaz


Depraved in my sea of cartilage
Kıkırdak denizlerime dayandım
I’m draved in gore
Ben gore içinde sürüklendim


I have been embraced by suffering
Acı çekerek kucaklandım
No longer human, I stalk my prey
Artık insan yok, avlarımı takip ediyorum
To kill and gut all surrounding me
Çevreleyen tüm beni öldürmek ve bağırmak
My humanity slips from me
Benim insanlığım benden kayıyor


Into the basement
Bodruma
My own private morgue
Benim kendi morgum
Necrotic restants are left to devour
Nekrotik restantlar yutmaya terk edilir
Lunacy errupts from the world you breed
Dünyaya ürkütücü doğarlar
Nothing survives as I consume my meat
Etim tükettiğimde hiçbir şey hayatta kalmaz


Severed head as ornament
Severed kafa süs olarak
My collection of the dead
Ölü koleksiyonum
Punctured cranial-walls collapse
Delinmiş kranial duvarlar çöküşü
Filled with acid
Asitle dolu
My aphrodisiac…
Afrodizyakım …


I will not rest…
Dinlenmeyeceğim …
Until I’ve killed you all
Seni öldürene kadar
I will not rest…
Dinlenmeyeceğim …


Until your head
Kafana kadar
Hangs on the wall of suffering
Acı çektiği duvara asılır
No longer human, it takes control
Artık insan yok, kontrol altına alıyor
Feelings overwhealming me
Beni dinleyen hisler
I have to rid the earth
Dünyayı kurtarmak zorundayım
Of human anatomy
İnsan anatomisinin


I will not rest, until I’ve killed you all
Seni öldürmeyene kadar dinlenmeyeceğim
Exposed and gutted in my hall of gore
Gore salonumda açığa çıktı ve bağırdı
Murder the world… let the blood run… free…
Dünyayı öldürmek … kanın kaçmasına izin ver … bedava …


Infected, by this disease called love
Enfekte, bu hastalık ile aşk denir
I must fill my private morgue
Özel morumu doldurmalıyım
Dissecting randomly
Rastgele kesmek
Your voluptuous cadaver into soup I’ll render
Senin şehvetli kadavran çorba yapacağım


Can no longer bear this suffering
Artık bu acıyı kaldıramaz
I am your god, your tortured will
Ben senin tanrın, işkence olacaksın
No longer human it takes control
Artık insan kontrolü ele almıyor
Destined to torture, mutilate and destroy
İşkence, imha ve imha için

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/aborted/seaofcartilage697031.html