Aborted - Sanguine Verses (…Of Extirpation)

A darkened room re-opening at the stroke of twelve
On iki kişilik konturda yeniden açılan karanlık oda
Grim cascades of light construct a blurry image
Işığın Grim kaskadları bulanık bir görüntü oluşturuyor
The fridge-cage opens serving a putrid stiff
Buzdolabının kafesi sertleşir
Rusted will serve up the casual plat du jour
Rusted, gündelik plat du jour’a hizmet edecek


Heat up the stove, my banquet commence
Soba ısıtın, ziyafet başlasın
Amputate limbs, Delicatesse in extremis
Amputat kol ve bacaklarda delicatesse
There is no taste, like human rosbeef, haute-cuisine
İnsan rosabef, haute-cuisine gibi tadı yoktur.


Savoring every chunk that slides down the esophague
Yemek borusu aşağı kayan her şeyi tatmak
Feasting on man I survive reluctant and digestive
Benimle bayıldım, isteksiz ve sindirimden kurtuldum


Sanguine, my culinary addiction
Sanguine, mutfak bağımlılığım
Just doing my part in depopulation
Sadece depopülasyonda rolümü yapıyorum


Another day, another night to rob the morgue
Başka bir gün, morgu soymak için başka bir gece
Retrieving chunks to stew what I adore
Adore ettiğimi parçalamak için parçaları aldım
Exhuming chunks to flavor the casserole
Ekmeğin gübreye lezzet katması
I’m the grand chef brewing a new brand of food
Ben yeni bir gıda markası üreten büyük şefim.


Feasting in man I survive, reluctant, and digestive
Adamda şölen, hayatta kalmak, isteksiz ve sindirim
Your relatives, I shove down my throat
Akrabaların, boğazımı indirdim
Feeding of hate, preying on man, cannibalism with a cause
Nefretin beslenmesi, insana avlanma, bir sebeple yamyamlık


Little lumps of meat – Adoring the flesh I eat
Etin küçük topaklar – Ben yemek eti eti
The dead no longer alone – In my belly to serve a better cause
Artık yalnız kalmayan – Daha iyi bir neden sunmak için karnımda

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/aborted/sanguineversesofextirpation.html