Aborted - Prolific Murder Contrivance

Grinding gears and machinery
Dişlilerin ve makinelerin taşlanması
Apparatus gesticulate
Aparatlar
Constructed, an automated hell
Yapılmış, otomatik bir cehennem
Avernus incarnate – the immaculate it allures
Avernus incarnate – tertemiz o itiraz
A cold calculated device
Soğuk hesaplanmış bir cihaz


Extruding meat with expertise
Et ekleyerek et uzmanlığı
Refining a cankerous heap
Bir çömlek yığınının rafine edilmesi
To expose a delicatesse, with grand rigour
Büyük bir titizlikle bir şarküteri ortaya çıkarmak
A protein loaded plat de resistance
Protein yüklü bir plat de direnç
The maitre D standing in awe
Maitre D hayranı


Finally a potent banquet
Sonunda güçlü bir ziyafet
Canning up fresh head – soufflé
Taze kafa konserve – sufle
A Voracious smelly hors – d’oeuvre
Bir sinsi kokulu ordövr – d’oeuvre
For the mass to reconsume their brood
Kitle kendi yavrularını yeniden
Canning up fresh head – soufflé
Taze kafa konserve – sufle
For the mass to reconsume their brood
Kitle kendi yavrularını yeniden
Canning up fresh head – soufflé
Taze kafa konserve – sufle
For the flock to rejoice in rancidity
Sürünün akrabasında sevinmesi için


Grinding gears and machinery
Dişlilerin ve makinelerin taşlanması
The Apparatus gesticulate
Aparatı gesticulate
Constructed, an automated hell
Yapılmış, otomatik bir cehennem
The Apparatus gesticulate
Aparatı gesticulate
A murder contrivance made
Cinayet kontratı yapıldı


A wholesome feature, snarling concoction,
Sağlıklı bir özellik, hırıltı karışımı,
A heaving organic mess
Bir boğucu organik karışıklık
Mongrels are feeding, led down believing, their minds too ignorant
Mongrels besleniyor, inanmaktan inmiyor, akılları da cahilce


Such a culinary incest, eat the rot, gangrenous plot
Böyle bir mutfak ensest, çürük, kederli arsa
Such a culinary feast, eat the rot, best served hot
Böyle bir mutfak şölen, en sıcak servis, çürük yemek
Avernus incarnate – the immaculate, it allures
Avernus enkarne – tertemiz, itiraz eder
A cold calculated device
Soğuk hesaplanmış bir cihaz


Grinding gears and machinery
Dişlilerin ve makinelerin taşlanması
The Apparatus gesticulate
Aparatı gesticulate
Constructed, an automated hell
Yapılmış, otomatik bir cehennem
The Apparatus gesticulate
Aparatı gesticulate
A murder contrivance made
Cinayet kontratı yapıldı
Extruding meat with expertise
Et ekleyerek et uzmanlığı
Refining a cakerous heap
Pasta yığınını rafine etme

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/aborted/prolificmurdercontrivance.html