Aborted - Nemesis

Apathy raised upon childhood, Social skills erased
Çocuklukta ortaya çıkan apati, Sosyal beceriler silindi
Automaticly blocking of any contact, Eomtions numbed
Herhangi bir kişinin otomatik olarak bloke edilmesi, Eomtions numbed
The anger grows within me…
Öfke içimde büyür …
I’m a walking human time bomb
Yürüyen insan bombalarım
Adrenaline thrusting in my blood flow,
Kan akışımda sıkışan adrenalin,
morals collapse… Barriers fade as I take control…
ahlak çöküşü … kontrol altına alırken bariyerler kayboluyor …


With the first blow of the hammer, My mind’s unblocked
Çekicinin ilk darbesiyle aklımın engeli kaldırıldı
Feelings I only dreamt of having, A psychic extacy
Sadece hayal ettiğim hisler, Psişik bir extacy
Murder becoming my sole comfort, Regressed for so long
Cinayet benim tek rahatlığım oldu, Çok uzun bir süredir
Your body, my canvas of exploration, My playground of pus
Vücudun, keşif tuvalim, benim pus oyunum


Becoming, A self made god, a tool moulded by society
Olmak, Bir kendini tanrı, toplum tarafından kalıplanmış bir araç
A – a nemesis of man, The emotions of which I’m fuelled
A – insanın düşmanı, benim kör olduğum duyguları
Result of social abuse, murder takes control
Sosyal istismarın sonucu, cinayet kontrolü ele geçiriyor


Another death ensued, another asshole entombed
Bir başka ölüm daha ortaya çıktı, başka bir pislik sokuldu


With the first blow of the hammer, My mind’s unblocked
Çekicinin ilk darbesiyle aklımın engeli kaldırıldı
Feelings I only dreamt of having, A psychic extacy
Sadece hayal ettiğim hisler, Psişik bir extacy
Murder becoming my sole comfort, Regressed for so long
Cinayet benim tek rahatlığım oldu, Çok uzun bir süredir
Your body, my canvas of exploration, My playground of pus
Vücudun, keşif tuvalim, benim pus oyunum
Again I hack
Yine ben hack

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/aborted/nemesis.html