Aborted - Necro-Eroticism

Shovelling his way through the graveyard soil
Mezarlık topraklarında yolunu kürekle
Home of the deceased repository of vermin
Ölülerin mütevazi deposu
Beads of perspiration are standing on his brow
Ter boncuklar kaşları üzerinde duruyor
Rutting glances in his bloodshot eyes
Rutting bakışları kanlı gözlerinde
As he keeps on digging for the body in the ground
Zeminde vücut için kazmaya devam ederken


Taking the lit of the box a stagnant odour arises
Kutunun ışığını alarak durgun bir koku ortaya çıkar.
Revealing, creaking and grating
Açılış, gıcırdama ve ızgara
The carrion of a disabled gorgon recently expired of
Son zamanlarda devre dışı bırakılan bir gorgonun karısı
Putrefaction advanced leprosy and psoriasis this emaciated
Putrefaction gelişmiş leprosy ve bu sedefli sedef
Corpse shall fulfill my necrocoprolagnistic will
Ceset nekrocoprolagnistic irademi yerine getirecek


Gravedigger, slicing through the flesh
Gravedigger, etten dilimleme
Rancid stench emerging from the wound
Yaradan çıkan küf kokusu
Ornaments necrotic utensil he dressed up in their skin
Süsler nekrotik gereçler kendi ciltlerinde giyinmiş
Transvestite in extreme squatting down raping the corpses
Cesetlere tecavüz ederek aşağı çömelme travesti


Lunacy stricken he lets down his pants
Lunacy stricken pantolonunu indiriyor
Slaveringly staring at the carcass
Slaveringly karkas bakan


Gravedigger peeling of the skin
Gravedigger cildin soyulması
Ranic stench emerging from the wound
Yaradan çıkan ranik kokusu
With surgical precision meticulous dissection
Cerrahi hassas titiz diseksiyon ile
He squarts down raping the corpses
Cesetlere tecavüz etti.

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/aborted/necroeroticism.html