Aborted - Nailed Through Her Cunt

Rancour fed I grasp her head
Rancor besledim kafasını kavradım
Hurl her ass against the wall
Kıçını duvara yasla
Merry thoughts I disenthrall
Mutlu düşüncelerim disenthrall
Taking my nails to devour her entrails
Tırnaklarımı almak için tırnaklarımı aldım.


With excremental lubricant I force them down in her cunt
Eksiltici yağlayıcı ile onları cunt aşağı onları zorlamak
Violently piercing her insides – Emotions I can no longer hide
Duyarlı bir şekilde içlerini delici – Duygularım artık saklanamıyorum
Feel the steel engrain – Enjoy the skewering pain
Çelik gravürü hissedin – Şişlik ağrısının tadını çıkarın
Anal crucifixion – Hammering
Anal çarmıha germe – Çekiç
Suffer in humility – Piercing to the vaginal cavity
Alçakgönüllülük içinde acı – Vajinal kaviteye piercing
Sanguinary feces – Nailing
Sanguinary dışkı – Çivileme


She regurgitates the blood – emerging from your sieved guts
Elenmiş bağırsaklarınızdan gelen kanı yeniden doğurur.
Oligophrenic debaucheries – mutilations one never sees
Oligophrenic debaucheries – bir asla görmediği mırıldanmalar


Affectionate reminiscences – A canvas of carnal decadence
Sevgi hatıraları – Karnaval çöküşünün bir kanvası
Expediting decay, defecating matter – Sphinctral impalement, lancing her bladder
Çürümeyi hızlandırmak, maddeyi defekte etmek – Sfenctral impalement, mesanesini lanetlemek
Rectal and intestinal suffering – Lacerating delights I bring
Rektal ve bağırsak ıstırabı – Ben getirerek dantel tatlar


Mutilated in her riddled ass – Remnants of what she once was
Onun çıldırmış kıçından mutilated – Bir zamanlar olduğu kalıntıları
You dirty slut you get what you deserve
Seni hakettiğini aldığın kirli sürtük
Defecating as haematemsia emerge
Haematemsia olarak defecating ortaya çıkıyor


Meathook penetration – Rectal defenstration
Ethook penetrasyonu – Rektal defenstrasyon
A morbid row of guts & gore
Cesaret ve gore morbid bir sıra
With your mangled bowels scattered on the floor
Yere serpilmiş bağırsakları ile yere dağılmış

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/aborted/nailedthroughhercunt.html