Aborted - Medical Deviance

Reflected on the iris, a tale each stiff reveals
İris üzerine yansıyan, her katı bir hikaye ortaya çıkarır
Numbing – depresonalisation
Uyuşturma – depresonalizasyon
Surgical doctrines transmute to malevolance
Cerrahi doktrinler malevolansa dönüşür
A morbid fascination, medical expertise befouled
Morbid bir hayranlık, tıbbi uzmanlık befouled
To ensure intravenous butchery…
İntravenöz kasılmayı sağlamak için …


Single handed and scalpel guided
Tek elle ve neşter rehberli
Life chors are sliced
Yaşam koroları dilimlenmiş
Practitioners of a medical deviance
Tıbbi sapkınlık uygulayıcıları
Rigor mortis sets in, achieving thrills
Rigor mortis devreye girer, heyecanlara ulaşır
The doctor is in…
Doktor içeride …


Thrusting tools incyst,
Thrusting araçları incist,
Our minds are tools that wreck
Akıllarımız enkaz araçlardır
The bonesaw abused
Bonesaw suistimal edildi
Your spleen removed, dissection in progression
Dalağınız çıkarıldı, ilerlemede diseksiyon
Sterilised tools incyst
Steril aletler
Our minds are tools that wreck
Akıllarımız enkaz araçlardır
The bonesaw abused,
Bonesaw istismar edildi
Your spleen removed, dissection in progression
Dalağınız çıkarıldı, ilerlemede diseksiyon


Reflected on the iris, a tale each stiff reveals
İris üzerine yansıyan, her katı bir hikaye ortaya çıkarır
Numbing – depresonalisation
Uyuşturma – depresonalizasyon
Surgical doctrines transmute to malevolance
Cerrahi doktrinler malevolansa dönüşür
A morbid fascination, medical expertise befouled
Morbid bir hayranlık, tıbbi uzmanlık befouled
To ensure intravenous butchery…
İntravenöz kasılmayı sağlamak için …


Single handed and scalpel guided
Tek elle ve neşter rehberli
Life chors are sliced
Yaşam koroları dilimlenmiş
Practitioners of a medical deviance
Tıbbi sapkınlık uygulayıcıları
Rigor mortis sets in, achieving thrills
Rigor mortis devreye girer, heyecanlara ulaşır
The doctor is in…
Doktor içeride …


Let us cut your artery
Arterini keselim
Let us trip your humanity
İnsanlığınızı gezdirelim
Let us drain you profusely
Çok bolca boşaltalım
Let us expose you completly
Tamamen açığa çıkaralım


Sterilised tools incyst
Steril aletler
Our minds are tools that wreck
Akıllarımız enkaz araçlardır
The bonesaw abused
Bonesaw suistimal edildi
Your spleen removed, dissection in progression
Dalağınız çıkarıldı, ilerlemede diseksiyon


Hooks and screws
Kancalar ve vidalar
Tools abused
Suistimal edilen araçlar
Blood debouched
Kan deblowed
Stiffs retouched
Stiffler düzeltildi

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/aborted/medicaldeviance.html