Aborted - Hereditary Bane

Hereditary, force-fed trauma
Kalıtsal, zorla beslenen travma
Subconsciously enslaved to this pattern wrought
Bilinçli olarak bu modele işlenmiş köleleştirilmiş
…From the day of conception
… günden günümüze
…This immaculate deception
… Bu kusursuz aldatma
Thy retina bleed, to the sights I see
Retina kanaması, gördüğüm manzaralara


Can one be conceived with this parturient lust?
Bu kıskanç şehvet ile anlaşılabilir mi?


My gray mass torn asunder
Gri kitlenim bozuldu
Clarity sought through a vacant glitch
Berraklık boş bir aksaklıktan aradı.
The torment that is mine
Benim olan eziyet
From the day I was conceived
Gebe olduğum günden beri
My hereditary bane
Kalıtımsal kanım
Following a path of rot
Çürümenin yolunu takip etmek
Chromosomes depicting the violence brought
Getirilen şiddeti gösteren kromozomlar
My hereditary bane
Kalıtımsal kanım
A malodorous reign
Kötü kokulu bir saltanat


Watch my every move
Her hareketimi izle
Penetration of a knife so smooth
Bir bıçağın nüfuzu çok pürüzsüz
The hunt, the pleasure, the kill
Av, zevk, öldürme
This is the new way,
Bu yeni yol
Extirpate human crud
Extirpate insani hamuru
Redeem society from the filth it is adorned
Süslenmiş pislikten toplumu kurtarmak


Watch my every move
Her hareketimi izle
Penetration of a knife so smooth
Bir bıçağın nüfuzu çok pürüzsüz
The hunt, the pleasure, the kill
Av, zevk, öldürme
This is the new way,
Bu yeni yol
Extirpate human crud
Extirpate insani hamuru
Redeem society from the filth it is adorned
Süslenmiş pislikten toplumu kurtarmak


Watch my every move…
Her hareketimi izle …
Of homicidal grandeur
Cinayet ihtişamı
Watch my every
Her şeyi izle
First step in a premade design
Ön tasarımda ilk adım
To end the lives
Hayatları sona erdirmek için
Of you, pathetic swine
Senin, acıklı domuz
Nothing but shit on a covered wall
Kapalı bir duvara hiçbir şey ama bok
I’ll do anything to kill you all
Hepinizi öldürecek bir şey yapacağım


Can one be conceived with this parturient lust?
Bu kıskanç şehvet ile anlaşılabilir mi?
Such easy prey for the deviant in me
İçimdeki sapık için böyle kolay bir av


Hereditary, force-fed trauma
Kalıtsal, zorla beslenen travma
Subconsciously enslaved to this pattern wrought
Bilinçli olarak bu modele işlenmiş köleleştirilmiş
…From the day of conception
… günden günümüze
…This immaculate deception
… Bu kusursuz aldatma
Thy retina bleed, to the sights I see
Retina kanaması, gördüğüm manzaralara

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/aborted/hereditarybane.html