Aborted - Hecatomb

As sanity collapses
Akıl yıkılırken
The final frontier crushed my nerves
Son sınır sinirlerimi ezdi
A hypocrite piece of shit
Bir ikiyüzlü bok parçası
Bullshit runs of your tongue like spit
Saçmalık, dilini tükürmek gibi çalışır


Cowardly you hide
Korkak saklanıyorsun
Victim role bribed
Mağdur rolü rüşvet verdi
Lying
yalan söyleme
Crying
ağlayan
Deriding
deriding
Backstabbing head of crud
Geri tepme crud başkanı


Manipulative scum
Manipülatif pislik
The time has come to meet the saw
Testere ile buluşma zamanı geldi
Your misery is but one step away
Sefalet bir adım ötededir.
Swing of the hammer
Çekiçin dönüşü
Reap what you have raped
Ne tecavüz ettiğine bak


Cavity exposed
Maruz kalma boşluğu
I am curious to explore
Keşfetmeyi merak ediyorum
How its psyche works
Ruhu nasıl çalışır?
Nothing but a worm
Hiçbir şey solucan değil
The human larvae drowned
İnsan larvaları boğuldu
Retribution justified
İntikam haklı


Infuriated with rage
Öfke ile çürüdü
Adrenaline bursts through my veins
Adrenalin damarlarımda patlar
Seeing you bleed
Kanamayı görüyorum
The only thing on my mind
Aklımdaki tek şey
Consequences in disregard
İhmal edilen sonuçlar
Cut out the tongue
Dilini kes
Tear the sob apart
Ağzı parçalara ayır


With every beat of your heart
Kalbinin her vuruşunda
Every breath one too much
Her nefes çok fazla
Cut out the tongue
Dilini kes
The only thing on my mind
Aklımdaki tek şey


Sickened by the illusive horror at hand
Eldeki hayali korku tarafından sararmış
Loved ones are the next to follow in line
Sevdiklerim sıradaki takip edenler
Eradicated for breeding an infertile worm
İnfertil bir solucan yetiştirmek için ortadan kaldırıldı
Larvae of man
Adamın larvaları
An entire bloodline faced its end
Bütün bir kan hattı sonuyla yüzleşti
Cunts from the womb shall be torn
Rahimden gelen küntler yırtılır
Revenge stained red
İntikam lekeli kırmızı
The hecatomb
Hecatomb


Incoming rage
Gelen öfke
The epitome of your fate
Kaderinizin özeti
Climax of unbecoming
Karşılaşmanın zirvesi
A stained red
Lekeli bir kırmızı
Retributive rape
Retributive tecavüz

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/aborted/hecatomb.html