Aborted - Grime

A misanthropic vision – apathy is omnipresent…
Yanlış bir vizyon – apati her yerde …
All I see is a congregation of crud…
Gördüğüm tek şey …
A waste of space serving none but my cravings
Hiçbiri ama benim açlığım olmayan bir yer israfı


A delicate selection of the tools of my trade
Ticaretimin araçlarının hassas bir seçimi
All shall fall with a thrust of steel
Hepsi çelik bir itme ile düşecek
Hammer at hand, blunt force trauma impending
Elinde çekiç, künt kuvvet travması yaklaşıyor


A ritual concoction – with a slight hint of insanity
Bir ritüel karışımı – hafif bir ipucu ile
Your utopic society lies awash, no standards, no morals
Senin ütopik toplumun, utangaç, hiçbir standart yok, ahlak yok
Only grime remains – a monument of integrity
Sadece kireç kalır – bütünlük anıtı
Only grime remains
Sadece kireç kalır


Decrepit and stale, only picturesque remnants of your salivating ignorance
Yıpranmış ve eski, tükenmiş cehaletinin sadece güzel kalıntıları
You all stare into a bottomless pit, with a cracking sound I relieve this earth from another piece of shit
Hepiniz dipsiz bir çukura baktığınızda, çatlama sesiyle bu dünyayı başka bir boktan kurtarıyorum


A misanthropic vision – apathy is omnipresent…
Yanlış bir vizyon – apati her yerde …
A waste of space serving none but my cravings
Hiçbiri ama benim açlığım olmayan bir yer israfı


A delicate selection of the tools of my trade
Ticaretimin araçlarının hassas bir seçimi
All shall fall with a thrust of steel
Hepsi çelik bir itme ile düşecek
Hammer at hand, blunt force trauma impending
Elinde çekiç, künt kuvvet travması yaklaşıyor


Timeless wonder, the moldy scent of blood
Zamansız merak, kanın küf kokusu
Soothing silence, the destruction of your world
Yatıştırıcı sessizlik, dünyanızın yıkımı
Timeless wonder, the omnipresence of death
Zamansız merak, ölümün her yerde var olması
Soothing silence, the destruction of your world
Yatıştırıcı sessizlik, dünyanızın yıkımı


I just had to destroy something beautiful
Sadece güzel bir şeyi yok etmek zorunda kaldım
Scraping cranial matter, a picturesque view of it all
Kazıma kranial maddesi, hepsinin pitoresk bir görüntüsü
Is this hysteria? Human nature at its purest form
Bu histeri mi? İnsan doğası en saf haliyle


For all I care call me obscene
Umrumda olduğum her şey için bana müstehcen
And pretend to live your life pristine
Ve hayatınızı bozulmamış gibi davranın
Rancor fed those like me grow
Rancor benden hoşlananları besledi.
To feed until there is nothing to show
Gösterilecek hiçbir şey kalmayıncaya kadar beslemek


A ritual concoction – with a slight hint of insanity
Bir ritüel karışımı – hafif bir ipucu ile
A sensible inheritance – the destruction of decency
Mantıklı bir miras – dürüstlüğün yıkımı
Standing in a pool of blood – the remnants of my bidding
Kan havuzunda ayakta duruyorum – teklifimin kalanları

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/aborted/grime.html