Aborted - Global Flatline

In this walking nightmare
Bu yürüyen kabusta
This life, an Abominable Revelation
Bu hayat, iğrenç bir vahiy
No flesh shall quench my impulses to kill
Hiçbir et, dürtüleri öldürmeye zorlayamaz
Mouldy muliebral textures I relentlessly crave
Küfürlü mulebral dokular acımasızca canım
This final absolution I grand the human race
Bu son yoksunluk insan ırkına büyük değer veriyor


Revel in a purulent bliss, a goregasmic pit
Pürüssüz bir mutluluk, bir goregasmic çukurda Revel
Pathetic meaningless lives, zealots in a rotting cesspool
Acımasız anlamsız hayatlar, çürüyen bir çöplükte aşırılıklar
This is the end of all flesh
Bu bütün etin sonu


Cataclismic discharge of emotional decay
Duygusal bozulmanın fraksismik akıntısı
A waste of breath and time, with the saw I extirpate
Bir nefes ve zaman kaybı, testere ile birlikte
A pathological nightmare or a deity’s wrath,
Patolojik bir kabus veya bir tanrının gazabı,
For man is disease and must be put down at last
İnsan için hastalıktır ve en sonunda yere konulmalıdır.


The world a canvas for me to corrupt –
Dünya benim için bozulacak bir tuval …
Rid this stinking earth of all that rots
Bütün bu çürümüş toprakları yok et
For all those I desecrate, for the corpuscles inanimate
Tahakküm ettiğim herkes için, cansız cisimler için
Merely a detrimental mass grave
Sadece zararlı bir kitle mezarı


Global termination – for which man was born
Küresel fesih – hangi erkek doğdu
Genocidal Salvation – aftermath forlorn
Soykırım Kurtuluşu – sonrasında kimsesiz
Global Termination – for which man was born
Küresel Fesih – hangi adam doğdu
Genocidal Salvation – we are the end of the world
Soykırım Kurtuluşu – biz dünyanın sonu


In this walking nightmare
Bu yürüyen kabusta
This death, a prolonged rapture
Bu ölüm, uzamış bir tecavüz
No flesh shall quench my impulses to kill
Hiçbir et, dürtüleri öldürmeye zorlayamaz
The end of all life I relentlessly crave
Hayatın sonu, acımasızca canım
This final absolution I grant the human race
Bu son yoksunluk insan ırkını veriyor

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/aborted/globalflatline.html