Aborted - From A Tepid Whiff

This Lingering odor
Bu doyuran koku
An abrasive scent to most yet a perfume I adore
En çok duyduğum bir parfüm için bir aşındırıcı koku.
Operating doors
İşletim kapıları
Enfold a corpuscle that strolls in
İçinde dolaşan bir corpuscle katlayın
to fulfill my needs
ihtiyaçlarımı karşılamak için


Obnoxious gangrenous obsession
İğrenç çete saplantısı
A malodorous confession once I
Bir keresinde kötü kokulu bir itiraf


Commence the Y – incision, reveal the bouquet of perfume within
Y insizyonunu başlatın, içindeki parfüm demetini ortaya çıkarın.
The smell of plaguing chyme Is nauseatingly compelling…
Çıldırtıcı chyme kokusu mide bulandırıcı …


Smell the rot, a goreastic plot…
Çürüme kokusu, goreastic bir arsa …
Prolonging spumescence to re-enrich the reek…
Reekleri yeniden zenginleştirmek için uzamış spümesans …
Bacterial excoriation releasing an aroma so sweet…
Bir aromayı bu kadar tatlı bırakan bakteriyel …


A heaving puzzle of gore…
Gore’nin bir bulmaca …
An abrasive act to some yet a profession I adore…
Biraz önce bir mesleği aşındırıcı bir davranış …
The intestinal tracts sets to the fore…
Bağırsak yolları ön plana çıkıyor …
A luscious banquet of feces so delightfully emetic…
Dışkının tatlı bir ziyafetinden çok hoş bir şekilde …


Consciously addicted I reveal
Bilinçli bir şekilde bağımlıyım
A bouquet of carnal rot
Carnal çürük bir buket
Lewd demeanor of a brilliant mind…
Parlak bir aklın Lewd tavrı …
from a tepid whiff…
ılık bir whiff …


Your cadaver I corrupt…
Kadavran ben bozuk …
Nothing but an emptied husk…
Boşaltılmış bir kabuk değil ama …
Your decayed remains I defile…
Senin çürümüş kalırsın kirletiyorum …
Parturient to my grand smile…
Büyük gülümsememden …


Obnoxious gangrenous obsession
İğrenç çete saplantısı
A malodorous confession…
Kötü kokulu bir itiraf …


Bathing in globulous rot…
Globulous rot banyo yapmak …
With feces I am adorn…
Dışkı ile süslüyorum …
Entranced by the stench of manure…
Gübre kokusuyla …
Parturient to my grand smile…
Büyük gülümsememden …


Obnoxious gangrenous obsession
İğrenç çete saplantısı
A malodorous confession…
Kötü kokulu bir itiraf …
Satisfied by the aromatic holocaust I wreaked
Ben aromalı holocaust tarafından memnun oldum
A pungent infatuation from the ass cheek bereaved…
Kıç yanağından keskin bir düştü …

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/aborted/fromatepidwhiff.html