Aborted - Expurgation Euphoria

As time passes by you inhale your last breath
Zaman geçtikçe son nefesinizi soluyun
With every shot you march one step cleser to your death
Her vuruşta, bir adımlı ipucunu ölümüne doğru yürü.
Just a leprous mongrel digging his own grave
Sadece kendi mezarını kazma lepuslu bir melez
And paving his way through a pile of misery
Ve sefaletle yoluna devam ediyor
Atrocity of man, symbol of decay
İnsanın vahşeti, çürüme sembolü
Intricate solution, sepsis sets in
Karmaşık çözüm, sepsis setleri


With every shot and evey high your end seeps in
Her vuruşta ve her şeyde senin ucun uçuyor
The euphoria you seek marks your atrophy
İstediğiniz öfori, atrofinize işaret ediyor
Iodine reeps and marks your destiny
İyot reeps ve kaderini işaretler
With an artificial high your skin bleaks,
Suni yüksekliğiyle cildinizin kasvetli,
Insert the needle, again and again
İğneyi tekrar ve tekrar takın.


Expurgating abscess, hemoglobic decay
Apse, hemoglobik çürüme ekspresyonu
A rotten mess, you finally became
Çürük karışıklık, sonunda
Expurgation euphoria, untill the bitter end
Acı bitene kadar, acı öfori

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/aborted/expurgationeuphoria.html