Aborted - Exhuming The Infested (Necro-Eroticism Part 2)

Again I penetrate the graveyard soil
Yine mezarlık toprağına nüfuz ediyorum
My necrotic needs are reborn
Benim nekrotik ihtiyaçlarım yeniden doğuyor
Thrashing my way into the infested
Infested yolumun içine düşüyor
I catch a glimpse of the dead
Ölülere bir göz atıyorum
Choosing my fuckhole – an adrenaline brush
Benim pislikimi seçme – adrenalin fırçası


Forcing my pole into her cave, dyhadrated and harsh
Direğimi mağaraya zorlamak, dürüst ve sert
Irritated by the decomposed urethra,
Ayrıştırılmış üretra tarafından tahriş olmuş,
A mushier twat I seek
Aradığım bir amatör twat


Amidst the heap of decaying matter
Çürüyen madde yığınının ortasında
A bloated cadaver stands out
Şişirilmiş bir kadavra öne çıkıyor
Gnashing and bashing into these infested
Gnashing ve bunlara musallat
Festering wounds start to reck
Festering yaraları saymaya başladı
I thrust her into half – bathing in spunk
Ben onu yarı gövdeye ittim.


Thursting and pumping my maetpole
Benim maetpole benim thursting ve pompalama
Savagely I ejaculate, the worm invested cavities impaled
Savuşarak ben boşalmak, solucan yatırım boşlukları impaled
Congesting the crud beneath
Alttaki kaba çekişme
The warmth of my seed, infiltration through the urinal tube
Tohumumun sıcaklığı, pisuvar tüpünden sızma
The parasites start to feed, orgasm achieved by the
Parazitler beslenmeye başlar, orgazm
Gnashing of my beef
Sığırcımın Gnashing’i


These corpses that now lie defiled I stalk this soil with lust
Şu anda yalanlanan bu cesetler, bu toprağı şehvetle takip ettim
The next carcass heavily impaled, more dead tissue on my cock
Bir sonraki karkas ağır bir şekilde, benim horoz üzerinde daha fazla ölü doku impaled


Unsaturated by the ones below
Aşağıdakiler tarafından doymamış
Digging digging, eaten from inside
Kazma kazma, içeriden yemiş
All that rots must clear my path…
Bütün bu çürükler yolumu temizlemeli …

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/aborted/exhumingtheinfestednecroeroticismpart2.html