Aborted - Enterrement Of An Idol

At last
Sonunda
Thy fate be sealed
Kader mühürlü


Locked forever within this dirge
Sonsuza dek bu yöne kilitlenmiş
No mourning under this dawn
Bu şafağın altında yas yok
Aghast
donakalmış
Through death – thy life revealed
Ölüm yoluyla – hayatın ortaya
Your petty loss – more gain than loss
Küçük kayıplarınız – kayıptan daha fazla kazanç


Prepare, the final act
Hazırla, son eylem
I’ll bury you and spade the facts
Seni gömeceğim ve gerçekleri toplayacağım
My eulogy
Benim uluğum
Hammering nails, decrepit bliss
Çivi çekiç, yıpranmış mutluluk
Crawl the aisle through this hall of blame
Koridordan bu koridoru tara


Long live your “success”
Yaşasın “başarısı”
To many “acts” to mention the excess
Fazlalıktan bahsetmek için birçok “eylem”
Long live your “ambitions”
Çok yaşa senin “hırsları”
A grand show of volitions
Büyük bir gösteri gösterisi
Long live your “achievements”
Yaşasın “başarılarınız”
For none will be equalled
Hiçbiri eşit olmayacak


Locked forever within this dirge
Sonsuza dek bu yöne kilitlenmiş
No mourning under this dawn
Bu şafağın altında yas yok
Aghast
donakalmış
Through life – deranged enmity revealed
Hayat boyunca – bozulmamış düşmanlık ortaya çıktı
A prophet of callous thoughts
Sükunet düşüncelerinin bir peygamberi


The enterrement of your fatal urge
Ölümcül dürtünün girilmesi
Let them cry out misplaced respect
Yanlış yere saygı duymalarını sağlayın
Now let the curtains drop as dead
Şimdi perdelerin ölü olarak düşmesine izin ver

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/aborted/enterrementofanidol.html