Aborted - Coronary Reconstruction

As I dissect and reform
Diseksiyon ve reform yaparken
A psychopath cankered, by parasites debilitating
Bir psikopat, parazitleri zayıflatıyordu.
The lingering corpus of a once dreaded mind, fornever
Bir zamanlar hayal kırıklığına uğramış bir zihnin, sonsuza dek devam eden korpusu


Resecting this artery infesting disease
Bu arter infesting hastalığına dirençli
Cerebrum excavating
Cerebrum kazısı


So imperfect a gluttonous waste of life injected
Yani kusurlu bir hayat atığı kusurlu
A sycophantic pathosis
Bir sycophantic pathosis
Removal of the cancer that destitutes life
Hayatı tahrip eden kanserin kaldırılması


Once upon the slab it becomes discernible
Döşeme üzerine bir kez görülebilir hale gelir.
A conceited gob of waste churns the pica
Küfürlü bir çöp tenekesi pikayı
Into a shrouded monstrosity
Örtülü bir canavarlık içine
Torment perfected
Eziyet mükemmelleştirilmiş


A coronary reconstruction momentous
Bir koroner rekonstrüksiyon
Abolish this cesspool of hypocrisy
Bu ikiyüzlülük pisliğini ortadan kaldır
Obliterate the disease inside
İçindeki hastalıkları yok et


So arrogant a ignoramus waste of life injected
Öylesine küstah bir hayatın enjekte ettiği bir ignoramus atığı
A sycophantic morphosis
Bir sycophantic morphosis
Remove the cancer that destitutes life
Hayatı tahrip eden kanseri ortadan kaldırın


Murderous animus
Ölümcül animus
Coronary reconstruction achieved
Koroner rekonstrüksiyon sağlandı
Through scalpel and blade this carcass has been redeemed
Neşter ve bıçak ile bu karkas kurtarıldı


Once from the slab it becomes animate
Döşemeden bir kez canlandıran
A conceited gob of waste expelled
Atanmış atık atık kovuldu
Nothing but a bag of dreck
Hiçbir şey ama bir çanta
Torment inflicted
İşkence çektirdi


Haemoglobin injected
Hemoglobin enjekte
The pustulent waste rejected
Pustulent atık reddedildi


Eppicene – incarnadine no remorse, no regrets, no odium…
Eppicene – incarnadine hiçbir pişmanlık, pişmanlık yok, odyum yok …


A coronary reconstruction momentous
Bir koroner rekonstrüksiyon
Abolish this cesspool of hypocrisy
Bu ikiyüzlülük pisliğini ortadan kaldır
Defect the marasmus which infects the very soul…
Çok ruha bulaşan marasmus’u …

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/aborted/coronaryreconstruction.html