Aborted - Chronicles Of Detruncation

A celebration of my perverted mind – Your carrion exposed
Sapkın kafamın bir kutlaması – Karnınız açığa çıktı
So calculated – my apparatus gesticulate
Yani hesaplandı – aparatım gesticulate
Detruncated – your body, a sight to behold
Detruncated – vücudun, bir gözetleme
Fueled by disgust, by childhood foretold
İğrenme ile körüklenmiş, çocukluğa göre
A mere corpus, noxious usurper of body parts
Sadece ceset, vücut kısımlarının zararlı faydası
A celebration of my perverted mind – Your carrion exposed
Sapkın kafamın bir kutlaması – Karnınız açığa çıktı
These chronicles of detruncation
Bu detrunkasyon kronları
Your innards disposed
Senin berbat bertaraf


So calculated – your date has expired
Yani hesaplandı – tarihin kullanım süresi doldu
Exfoliated – why don’t you stew in my brew?
Exfoliated – neden benim dememde yetişmiyorsun?
Churned innards
Churned innards
A delicacy so refined
Çok incelikli bir incelik
I am the grand chef
Ben büyük şefim
The orchestrated conductor of your demise
Ölümünüzün orkestra şefi


Fueled by disgust, by childhood foretold
İğrenme ile körüklenmiş, çocukluğa göre
A mere corpus, noxious usurper of body parts
Sadece ceset, vücut kısımlarının zararlı faydası
Pedigreed – an untimely demise for your breed
Pedigreed – ırkınız için zamansız bir ölüm
As you stew in my pot, your insides boil and rot
Tenceremin içine girerken, içlerin kaynar ve çürür.
A marmalade of post-human glot
Post-insan glot bir marmelat


Chronicles of Detruncation
Detruncation’ın Chronicles
Now rot – recipes of human ordure
Şimdi çürümek – insan ordure tarifleri
Nothing left but your bits to consume
Hiçbir şey kalmadı ama tükenecek bitler


Chronicles of Detruncation
Detruncation’ın Chronicles
Now rot – recipes of human ordure
Şimdi çürümek – insan ordure tarifleri
Nothing left but your bits to consume
Hiçbir şey kalmadı ama tükenecek bitler
A tasteful consumme with croutons
Croutons ile zevkli bir tüketim
Your phallus a moldy goulash
Senin phallus bir küflü gulaş

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/aborted/chroniclesofdetruncation.html