Aborted - Cenobites

We have such sights to show you
Size göstermek için böyle yerlerimiz var
A journey through the chasms of hell
Cehennem uçurumlarında bir yolculuk
Like artists painting on canvas
Tuval üzerine resim yapan sanatçılar gibi
We toil with your flesh
Senin etininle uğraşıyoruz


A deafening rumble
Sağır edici bir dümen
Upon the solving of a puzzle
Bir bulmacanın çözülmesi üzerine
We will tear your soul apart
Ruhunu parçalayacağız


Oh sweet serenade of torture
Oh tatlı işkence serenat
As pleasure and pain unite
Zevk ve acı bir arada
We become one, Cenobite
Biz bir oluruz, Cenobite


Tearing flesh from bone, desires are born
Eti kemikten parçalayan, arzuları doğar
The spasms of orgasms uncontrolled
Kontrolsüz orgazm spazmları


The reaping has begun – through pain and suffering I cum
Oyalanma başladı – acı ve acı ile ben cum


Divine serrated torment – As heaven and hell unite
İlahi tırtıklı işkence – Cennet ve cehennem gibi birleşmek
We will tear your soul apart
Ruhunu parçalayacağız
Oh blessed be this moment – Quivering so serpentine
Oh, bu anın kutsanması – O kadar serpantin titriyor
We become one, Cenobite
Biz bir oluruz, Cenobite


Oh luscious torture
Çok tatlı işkence
These little deaths I die all over
Bu küçük ölümler her yerde ölüyorum.
With hooks and chains torn apart
Yırtık ve zincirleri parçalanmış
These little deaths are mere fine art
Bu küçük ölümler sadece güzel sanatlar.


Cenobites – explorers of flesh
Kenobitler – et kaşifleri
Cenobites – the wretched living dead
Cenobitler – sefil yaşayan ölüler
Cenobites – Emissaries of hell
Cenobitler – cehennem emisserleri
Cenobites – Practitioners of eternal torment
Kenoitler – Ebedi eziyet uygulayıcıları


Through flesh and bone, your life is forlorn, sadistic needs are reborn
Et ve kemik sayesinde, hayatın kimsesizdir, sadist ihtiyaçlar yeniden doğar
The spasms of orgasms uncontrolled, through pain and suffering you cum
Kontrolsüz, orgazm spazmı, acı ve acı çekerek
We have eternity to know your flesh, for we are death
Etini bilmek için sonsuzluğa sahibiz, çünkü biz ölüyüz


Divine serrated torment – As heaven and hell unite
İlahi tırtıklı işkence – Cennet ve cehennem gibi birleşmek
We will tear your soul apart
Ruhunu parçalayacağız


Oh blessed be this moment – Quivering so serpentine
Oh, bu anın kutsanması – O kadar serpantin titriyor
We become one, Cenobite
Biz bir oluruz, Cenobite


Infernal seeker come find us, follow lines that were written in blood
Infernal arayıcısı bizi bulup, kanla yazılan çizgileri takip edin
We have no more surprises, we have eternity to know your flesh
Daha fazla sürprizimiz yok, etini bilmek için sonsuzluğumuz var.

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/aborted/cenobites.html