Aborted - Blood Fixing The Bled

Rancour fed… oligophrenic
Rancor besleniyor … oligophrenic
Lunacy roams my mind
Lunacy aklımı dolaşıyor
Impaling reason
Impaling reason
Misanthropy to matrimonial extent
Evlilik sırasına yanlış antropoloji


Her blood sweats fever
Onun kanı terliyor
Filth to be ripped from the wob
Filistin
My urges exposed
Benim dürtülerim açığa çıktı
My thrill to come
Gelecek heyecanım
Shifts reason at sight of my tools
Araçlarımın bakış açısını değiştirir


Rancour fed… Her blood to be bled
Rancor besleniyor … Kanının kanlanması
Orchestral feed a foul symphony the unbecoming
Orkestra, faul bir senfoniyi ahlaksız besliyor


Life’s fluid drained to a sonnet
Hayatın akıntısı bir sonele akıtıldı
Reaching the climax
Zirveye ulaşan
Death ascending
Yükselen ölüm
Rigor mortis to be… consumed
Rigor mortis olmak … tüketildi
Death bed stained red
Ölüm yatağı kırmızı lekeli
Exfoliate dislimbed torsos
Pul pul dökülen torsos
Canvas of me
Benim tuvalim
Sewing the ends
Uçları dikiş
Limbg from limb
Limbg uzuv
Blood fixing the bled
Kan bağının kanlanması
Science as a tray
Bir tepsi olarak bilim
Sewing the ends
Uçları dikiş
Resuscitate cult of the inanimate
Cansız kült
Blood fixing the bled
Kan bağının kanlanması
Reanimate limb to limb
Bacak uzuv
Canvas of me
Benim tuvalim
Death bed stained bled
Ölüm yatağı lekeli bled
Resuscitate
diriltmek
The unbecoming
Yakışmayan
Life’s fluid restored with regret
Hayatın sıvısı pişmanlık ile restore edildi
Reaching the climax the outcome of death undone
Doruğa ulaşmadan ölümün sonuçlarına ulaşılamadı
Death transcending
Ölüm aşan
Rigor mortis is removed
Rigor mortis kaldırıldı
Blood fixing the bled
Kan bağının kanlanması
Open the brothel of the exhumed
Mezmurların genelevini aç


Rancour fed… her blood to be bled
Rancor besleniyor … kanı kanıyor
Orchestral feed
Orkestral özet akışı
A foul symphony
Kötü bir senfoni


Necrotomy of the decayed
Çürümüş nekrotomi
Resurgence from the grave
Mezardan diriliş
Blood fixing the bled
Kan bağının kanlanması
Engineer of the dead
Ölülerin mühendisi


Rancour fed… oligophrenic
Rancor besleniyor … oligophrenic
Lunacy roamds my mind
Lunacy aklımı dolaştırıyor
Impaling reason
Impaling reason
Misanthropy
insan sevmeme
Orchestrally I engineer the dead
Orchestrally ben ölü mühendisi

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/aborted/bloodfixingthebled.html