Aborted - Avarice Of Vilification

Callous aberrations pour into my mind
Callous aberasyonları aklıma dökülür
I perceive, I bleed
Algıladım, kanamam
Yet all facets of existence are absent in me
Yine de varlığın tüm yönleri benim için yok
A myriad of dissilience, void of contempt
Saygısızlık, saygısızlık boşluğu
Slithering through life like a lecherous mongrel, a parasite
Bir lecherous melez, bir parazit gibi hayat boyunca sürüngen


I deface the norm
Normunu defediyorum
The shell from which you are born
Doğduğun kabuk


Avarice of vilification, distorted and skewed
Kötülük Avarisi, çarpık ve çarpık
The degrading of vermin an intoxicating brew
Haşaratın aşağılayıcı bir sarhoş demlemek
Human emotion a burden I gladly trade
İnsan duygusu bir yük Ben memnuniyetle ticaret
Merely collateral to my relentless rage
Sadece acımasız öfkem için teminat


Carelessly torn asunder
Dikkatsizce asıldı
Pushed to a corner, phrenetic lash-back
Bir köşeye itti, frenetik kirpik arkası
Pulled down under, societal misfit
Aşağıya çekti, toplumsal uyumsuzluk
Callousness taking control
Sadakat kontrolü ele geçirme
Tremendous rancour
Muazzam rancor
I demonstrate my grand desperation
Büyük umutsuzluğumu gösteriyorum


Dedicated to corrupt life
Bozuk hayata adanmış
A castigation junkie, anomaly
Bir castigation bağımlısı, anomali
Distort and nullify
Bozukluk ve geçersizlik
Proactive in perpetuate slander
İftirayı sürdürmede proaktif


Can’t restrict from this urge to deride
Bu dürtünün türetilmesi kısıtlanamaz
Can’t resist the impulse to vilify
Vilify için dürtü karşı koyamıyorum


Tremendous rancour
Muazzam rancor
Callousness taking control
Sadakat kontrolü ele geçirme
I demonstrate my grand desperation
Büyük umutsuzluğumu gösteriyorum


Dedicated to corrupt life
Bozuk hayata adanmış
A castigation junkie, anomaly
Bir castigation bağımlısı, anomali
Distort and nullify
Bozukluk ve geçersizlik
Proactive in perpetuate slander
İftirayı sürdürmede proaktif


Avarice of vilification
Karalama avcılığı

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/aborted/avariceofvilification.html