Aborted - An Odious Emanation

An anomalous host emerges
Anormal bir ev sahibi ortaya çıkıyor
From the breach in the collective conscious
Toplu bilinçte ihlalden
Spreading relentless callousness
Acımasız durgunluk yaymak
In the benevolently open minds
Yardımsever açık fikirli akıllarda


Raptured and indignified
Tecavüz edilmiş ve öfkeli
Become like the keeper
Kaleci gibi ol
And send his message forth
Ve mesajını yollayın
Become like the keeper
Kaleci gibi ol
Harrow all those to cause Turmoil
Tüm bunlara kargaşa çekmek için harca


Anchorless madness
Ankransuz çılgınlık
Now adrift in torrents of carnage
Şimdi katliamın selinde başıboş
A searing voice of screeching razors
Screeching jiletlerin korkutucu sesi
Disseminating his verdict under the snapping of cartilage
Hükmünü kıkırdağın kopması altında yaymak
Debilitate and torture the very body of all creation
Tüm yaratımın bedenini zayıflat ve işkence


Engrave our flesh with anger
Etimizi öfkeyle büyüt
His throes are ours to spread
Boğazları bizim yaymak bizim
Derail their train on thought
Trenlerini düşünceye aktarma
Its consequence, our intent
Bunun sonucu, bizim amacımız


Inhaling every soul
Her ruhu solumak
We mould his thought
Onun düşüncesini şekillendiriyoruz
Gather – devour
Topla – yut
We mould into his form
Onun formuna gireriz


Shedding light as fire for the moths
Güveler için ateş yakmak
For the meek who will take no part
Hiç kimsenin alacağı meek için
Let them wander in their delusions
Onların hayallerinde gezmelerine izin verin
While we are in the shade of truth
Gerçeğin gölgesinde olduğumuz sürece


Shedding light as fire for the moths
Güveler için ateş yakmak
For the weak who will take no part
Zayıf kimsenin parçası olmayacak
Let them rot in their delusions
Onların hayallerindeki çürümelerini sağlayın
We draw you in to burn in our illusions
Yanılsamalarımızı yakmak için sizi içeri çekeriz


Excise the book of creation
Yaratılış kitabı özlü
An Odious emanation formed
Bir Odious emanation kurdu
Ostracise this worthless defamation
Bu değersiz iftirayı yok et
An Odious emanation reborn
Bir Odious emanation yeniden doğmuş


Become like the keeper
Kaleci gibi ol
Harrow all those to cause
Bütün bunlara sebep ol.
Turmoil
telaş


An anomalous host emerges
Anormal bir ev sahibi ortaya çıkıyor
From the breach in the collective conscious
Toplu bilinçte ihlalden
Spreading relentless callousness
Acımasız durgunluk yaymak
In the benevolently open minds
Yardımsever açık fikirli akıllarda
Odious emanation
Odious emanation

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/aborted/anodiousemanation.html