Aborted - An Enumeration Of Cadavers

I can’t control my animosity – Undeniable misanthropy
Benim düşmanlığımı kontrol edemiyorum – İnkar edilemez yanlışlık
This unstoppable rage inside of me
İçimdeki bu durdurulamaz öfke


Once torn from the womb
Rahimden yırtıldıktan sonra
My tribulation commenced
Benim azimle başladım
With the swing of the hammer
Çekiç salıncak
I wil bring your existence to an end
Senin varlığını sonuna kadar getireceğim


Hatred everlasting – Murder is salvation
Nefret eden nefret – Cinayet kurtuluş
Turmoil of the wicked – Murder is salvation
Kötülüğün kargaşa – Cinayet kurtuluş


I can’t control my virtuosity – It comes easy to me
Benim virtüözlüğümü kontrol edemiyorum – Bana kolay geliyor
This unstoppable hatred within me
İçimdeki bu durdurulamaz nefret


Once torn from the womb – My tribulation commenced
Rahimden bir kez yırtıldıktan sonra – Benim büyükbabam başladım
With the swing of the hammer – I’m bringing your end
Çekiçin salınımı ile – senin sonunu getiriyorum


Morbid human collage, a true display of art
Morbid insan kolajı, sanatın gerçek bir göstergesi
Craving everlasting. To suture the dead
Sonsuza dek özlem. Ölüleri dikmek için
With grisly precision I model my creations
Çarpıcı bir hassasiyetle kreasyonlarımı modelliyorum
This sordid abattoir, a catwalk of cadavers
Bu sordid abattoir, kadavraların bir podyumudur.
Craving everlasting, a true display of art
Sonsuza dek sürünerek, sanatın gerçek bir göstergesi


As I model my morbid creating
Benim morbid yaratımı modellerken
I see the beauty of murder
Cinayetin güzelliğini görüyorum
“You are nothing to me, an enumeration of cadavers
“Sen benim için bir şey yoksun, kadavra sayımı
A lampshade at most, a cup to fill my dose
En fazla bir abajur, dozumu doldurmak için bir fincan
I can’t wait for you to decompose”
Çözmen için seni bekleyemem “


Woe become of you if you will
Eğer istersen vay canına
Stand in my way of debauchery
Selamlaşma yolumda dur
As you stand perplex, at my crafty finesse
Perplex olarak dururken, kurnazca inceliğimde
Admire the display of this rotting mess
Bu çürüyen karışıklığın görüntüsüne hayran kalın


I can’t control my animosity – Undeniable misanthropy
Benim düşmanlığımı kontrol edemiyorum – İnkar edilemez yanlışlık
This unstoppable rage inside of me
İçimdeki bu durdurulamaz öfke


Once torn from the womb – My tribulation commenced
Rahimden bir kez yırtıldıktan sonra – Benim büyükbabam başladım
With the swing of the hammer – I will bring your existence to an end
Çekiçin salınımı ile – varlığınızı sona erdireceğim


Woe become of you if you will – Stand in my way of debauchery
Eğer olursan ol, senin olsun – sefahat yolunda dur
As you stand perplex, at my crafty finesse
Perplex olarak dururken, kurnazca inceliğimde
Admire the display of this rotting mess
Bu çürüyen karışıklığın görüntüsüne hayran kalın


Hatred everlasting – Murder is salvation
Nefret eden nefret – Cinayet kurtuluş
Turmoil of the wicked – Murder is salvation
Kötülüğün kargaşa – Cinayet kurtuluş

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/aborted/anenumerationofcadavers.html