Aborted - Act Of Supremacy

Watch the knife penetrate your body
Bıçağı vücuduna sok.
My urge to kill rises
Benim öldürme isteğim yükseliyor
My bloodlust desecrates your cadaver
Benim kana susamış kadavranı
Feed my hunger
Açlığımı besle
Cranial tissue exposed to the bone
Kemiğe maruz kalan kranial doku
Adrenaline pumping
Adrenalin pompalaması
Bloodshed…
Katliam …


Erotic – Masturbating as I dissect vital organs
Erotik – Hayati organları incelerken Mastürbasyon
Necroerotic – my endless bloodfetishism
Necroerotic – sonsuz kanfetciğim


Misanthropic I chew on the womb
Misantropik rahim üzerinde çiğniyorum
Sucking your pit
Çukurunu emmek
Excrements are gushing
Excrements fışkıran
Boiled with ripples
Dalgalanmalar ile haşlanmış
Impotence disrupting coital flow
İktidarsızlık koital akışını bozan
Failier imminent…
Failier yaklaşıyor …
Bloodshed…
Katliam …


My golden shower is flashing your insides
Altın duşum senin ışığını yakıyor
53 raped and molested, I will continue my spree
53 tecavüze uğramış ve taciz ettim, çılgınlığım devam edeceğim
Murder – act of supremacy
Cinayet – üstünlük eylemi

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/aborted/actofsupremacy.html