Aborted - A Murmur In Decrepit Wits

Murmur – whisper to me
Murmur – bana fısılda
Slithering fantasies of cleaning bones, lucid dreams
Temizleyici kemiklerin fantezileri, berrak rüyalar
Yearning to become real
Gerçek olmak için öğrenme
The luscious slitting of throats, what fantasy?
Boğazların tatlı dilimi, hangi fantezi?


These fictions so corporal so obtuse
Bu kurgular bu kadar çok ortak
Restricting me, frustrating me
Beni sinirlendiriyor, beni sinir ediyor
The fictions so morbid seem foretold
Bu kadar morbid kurgular önceden görülüyor
Digging in the psyche
Ruh kazmak


No theory, no medication, no session
Teori yok, ilaç yok, seans yok
Can shed light upon the monster I am told to become
Canavarın üzerine ışık tutabilirim.
No theory, no medication, obsession
Teori yok, ilaç yok, takıntı yok
The smell of blood, the soothing of the pain mine
Kan kokusu, acıyı yatıştırmak
A medical condition? No, merely purpose
Tıbbi bir durum mu? Hayır, sadece amaç
Decrepit wits in a mind mine
Bir akılda yenilmez akı


These fictions so corporal so obtuse
Bu kurgular bu kadar çok ortak
Restricting me, frustrating me
Beni sinirlendiriyor, beni sinir ediyor
The fictions so morbid seem foretold
Bu kadar morbid kurgular önceden görülüyor
Release the rage in me
İçimde öfkeyi serbest bırak


Set in motion the first kill
İlk öldürmeyi harekete geçirin
Adrenaline, rushing me
Adrenalin, beni acele ediyor
The fictions so morbid fulfilled
Kurbanlar bu şekilde yerine getirildi
Release the real in me
İçimdeki gerçekleri serbest bırak


Swing the axe, hang the rope
Baltayı salla, ipi as.
The tales of my coming painted in a spree of gore
Geleceğim masalları, bir çılgınlık çılgınlığı içinde boyanmıştı
Do say your prayers, they shall be answered
Dualarınızı söyleyin, cevaplanmalı
By the cutting of blades as your insides are drained
İçleriniz boşaldıkça bıçakların kesilmesiyle


No longer murmurs – in thy decrepit wits
Artık mırıldanma yok
A spree of murder – unleash my insanity
Cinayet çılgınlığı – benim çılgınlığımı açığa çıkar
Meticulous plan, the fruition of years of mental disorder
Titizlik planı, yılların ruhsal bozukluğunun meyvesi
A spree of terror, the canvas of decay
Bir terör çılgınlığı, çürümenin tuvali
Left behind for them to find, in perspicuity
Perspicuity’de bulmak için geride kaldı


Murmurs – whisper to me
Murmurs – bana fısılda
Slithering fantasies of cleaning bones, lucid dreams
Temizleyici kemiklerin fantezileri, berrak rüyalar
Yearning to become real
Gerçek olmak için öğrenme
The luscious slitting of throats, what fantasy?
Boğazların tatlı dilimi, hangi fantezi?

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/aborted/amurmurindecrepitwits.html